Zápis ze zasedání Volební komise ČTS pro II. kolo voleb výboru dne 27. 8. v Olomouci

Přítomni:
MUDr. Monika Hrabalová, PhD.
MUDr. Štefan Vítko, CSc.
MUDr. Milan Kuman

Rozeslané volební lístky podle seznamu ČTS: 300 lístků

Z důvodu nenalezení adresáta vrácené poštou: 3 lístky
(Anita Forišeková, Irena Brabcová, Cortes P. Carlos A.)

Do 9. 8. 2012 (včetně) doručeno: 137 lístků

Neplatné volební lístky doručené po 9.8.2012: 3 lístky

Počet obdržených hlasů:

1. Pokorná 91 hlasů
2. Navrátil 75
3 Viklický 74
4. Třeška 70
5. Bachleda 68
6. Lischke 64
7. Vítko 62
8. Adamec 60
9. Samlík 59
10. Němec 53
11. Reischig 47
12. Špatenka 44
13. Kuman 41
14. Saudek 35
15. Slatinská 33
16. Zadražil 30
17. Hošková 27
18.-19. Oliverius 26
18.-19. Pacovský 26
20. Seeman 19
21. Pirk 16

Za správnost sčítání hlasů a vyhodnocení II. kola voleb do ČTS ručí níže podepsaní členové volební komise:
Monika Hrabalová
Milan Kuman
Štefan Vítko

Olomouc 27. 8. 2012

Zpět