Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 16. 6. 2005 v IKEM

Přítomni:
MUDr. E. Pokorná, CSc., MUDr. O. Viklický, CSc., MUDr. Š. Vítko, CSc., MUDr. T. Reischig, CSc., Doc. MUDr. P. Bachleda, CSc. MUDr. P. Studeník, MUDr. J. Samlík

Omluveni:
Prof. MUDr. J. Černý, DrSc., Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., doc. MUDr. J. Zadražil, CSc., MUDr. P. Navrátil, CSc., MUDr. J. Špatenka, CSc.

Hosté:
MUDr. Holcát, JUDr. Frýda - KST

Program:

 1. Kontrola zápisu a korespondence
 2. Příprava dokumentu pro MZ a KST - žádost o dotaci na výkony nehrazené ze ZP spojené s koordinacemi a transplantacemi orgánů
 3. www. stránky společnosti
 4. Sympozium ČTS a Astellas 15.-16.9. 2005
 5. Konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL na transplantaci ledviny
 6. Kongres ESOT 2007
 7. Kongres ČTS 2006
 8. Transplant Academy (ČTS a IVAX)
 9. Slavnostní shromáždění k oslavě 90tých narozenin prof. Klena
  Akce tkáňových bank
 10. Různé
  - ČTS a Astellas cestovní grant

Zápis z porady zástupců transplantačních center České republiky a KST, která předcházela jednání výboru, je samostatný.

1. Kontrola zápisu a korespondence

K zápisu z předchozího jednání nebyly připomínky.
Byly odeslány dopisy všem HDS s pravidly pro zařazování pacientu k preemptivní transplantaci, dále dopis VZP ohledně proskripce erytropoetinu u pacientů s nerenálními transplantacemi.
Na tento dopis přišla od VZP odpověď s tím, že VZP neuvažuje o rozšíření centrálně hrazeného erytropoetinu o jiné než renální diagnózy.

2. Příprava dokumentu pro MZ a KST - žádost o dotaci na výkony nehrazené ze ZP spojené s koordinacemi a transplantacemi orgánů

Přítomní diskutovali nad strukturou žádosti o dotaci, výborem schválená verze je uvedena na konci zápisu.

3. www. stránky společnosti

Dr. Pokorná informovala o tvorbě stránek s tím, že všichni členové výboru mailem obdrželi přístup k nahlédnutí do pracovní verze. Nikdo z přítomných neměl žádné připomínky. Dr. Pokorná představila návrh letáku, který upozorní všechny členy na znovuotevření www.transplant.cz, dále informovala, že vyřídila veškeré formality a ČTS již je majitelem domény - www.transplant.cz. Dr. Pokorná předpokládá termín uvedení stránek pro veřejnost cca do týdne.

4. Sympozium ČTS a Astellas

Dr. Vítko a dr. Pokorná informovali o přípravě programu společného workshopu firmy Astellas a ČTS. Čtvrteční odpoledne tj. 15.9.2005 bude věnováno problematice imunosuprese (Imunosuprese ve vztahu k dlouhodobému sledování nemocných po transplantaci ledviny), následující den bude věnován tématu transplantací ledvin od žijících dárců.

5. Konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL na transplantaci ledviny

Dr. Viklický a Dr. Reischig informovali o jednání pracovní skupiny, kde jsou zástupci všech TC České republiky. Datum konání konference je středa 26. října 2005. Pořadatelem bude ČTS a výhradním sponzorem firma Wyeth, která v rámci tohoto setkání uspořádá firemní sympozium.

6. Kongres ESOT 2007

Dr. Vítko informoval o jednáních výboru ESOT a jednáních s agentury Quarant. Dosud nebyla žádná smlouva podepsána, připravuje se návrh o smlouvě budoucí mezi ČTS a Quarant na pořádání kongresu ESOT 2007 v Praze.

7. Kongres ČTS 2006

Dr. Studeník informoval, že Brno by se chtělo stát pořadatelem kongresu 2006. Všichni členové výboru tuto kandidaturu podpořili. Dr. Studeník zajistí po dohodě s kongresovým centrem hotelu Voroněž vhodný termín pro konání kongresu.

8. Transplant Academy

Dr. Vítko informoval o termínu konání (17. listopad 2005 v Praze) a předběžném programu "transplantační akademie" pro transplantology zemí střední a východní Evropy, kterou by pořádala ČTS, MESOT a výhradním sponzorem je firma IVAX.

9. Slavnostní shromáždění k oslavě 90tých narozenin prof. Klena

Akce tkáňových bank
Vzhledem k tomu, že ČTS je spolupořadatelem této akce, výbor se rozhodl přispět na organizaci 25 tisíc korun.

10. Cestovní grant a cena za nejlepší publikaci

Dr. Pokorná připomněla, že termín pro nejlepší publikaci byl do 30. 4. 2005 a termín pro ČTS a Astellas cestovní grant do 31. 5. 2005. Prof. Třeška dopisem informoval, že jedinou uchazečkou o cestovní grant byla ing. Petra Hřibová z IKEM, která splnila všechny podmínky pro získání grantu. Dr. Pokorná bude informovat ing Hřibovou a firmu Astellas dr. Zoubkovou.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 15. září 2005 ve 13 hodin v hotelu Novotel Praha, následovat bude program odborného sympozia ČTS a firmy Astellas.

V Praze 11.srpna 2005
Zapsala Eva Pokorná

Zpět