Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 15. listopadu 2006 v hotelu Voroněž Brno

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Štefan Vítko, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Daniel Hasman (revizní komise)

Omluveni:
doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Program:

  1. Volba předsedy výboru ČTS

Tajným hlasováním sedmi přítomných členů nově zvoleného výboru byl jako předseda zvolen MUDr. Štefan Vítko, CSc. (Hlasování 6 pro dr. Vítka, 1 se zdržel).

2. Volba dalších funkcionářů výboru proběhne na příštím zasedání výboru

Příští zasedání výboru se bude konat ve středu 13. prosince 2006 od 11 hodin v IKEM Praha, v zasedací místnosti ředitelství IKEM, 5. patro.

Zapsala Eva Pokorná

Zpět