Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 17.září 2010, Špindlerův Mlýn

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc.MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr.Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr.Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Studeník

Program:

  • Volba funkcionářů výboru ČTS

Dne 17.9. se uskutečnilo první jednání nově zvoleného výboru ČTS.

Volby řídili za revizní komisi prof. Viklický a MUDr.Reischig.

Tajnou volbou byla za předsedkyní ČTS zvolena MUDr. Pokorná (MUDr. Pokorná - 5 hlasů, prof. Adamec -3 hlasy).

Místopředseda výboru ČTS nebyl zvolen (doc. Bachleda- 4 hlasy, prof. Adamec -4 hlasy). Volba bude opakována na nejbližším zasedání výboru.

Vědeckým sekretářem byl zvolen doc. Němec (doc. Němec- 6 hlasů, doc.Lischke- 1 hlas, prof.Třeška- 1 hlas).

Finančním tajemníkem byl jednomyslně zvolen MUDr. Navrátil.

V Praze dne 22.září 2010
Zapsal: prof.Viklický

Zpět