Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 15. února 2012, Brno, hotel Voroněž

Z důvody sněhové kalamity se členové výboru nesešli a zasedání výboru se nekonalo

Přítomni:

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
  Konference s dárcovskou tématikou (IKEM, ČTS…)
  Sympozium na téma zemřelí dárci orgánů v rámci kongresu ČSIM v Plzni (30.5.-1.6.2012)
 3. Návrh rozpočtu na rok 2012
 4. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, spolupráce s chirurgickou společností (dr. Votočkem) (všichni)
 5. Alokace ledvin, otázka bilance ledvin
 6. Návrh novely transplantačního zákona
 7. Vzdělávání transplantologů (ET)
 8. Schválení nových členů ČTS
 9. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)
  - Členství v ET (všichni)

Zpět