Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 14. září 2012, Donovaly

Přítomni:
výbor:
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.,
doc. MUDr. Robert Lischke, PhD.,
MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc.,
MUDr. Jiří Samlík, MUDr.Štefan Vítko, CSc.,
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.,

revizní komise:
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.,
MUDr. Tomáš Reischig, PhD.,

Omluveni: prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.,
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Program:

  1. Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka a finančního tajemníka výboru.

Vzhledem k tomu, že dva členové nového výboru byli omluveni, bude volba uskutečněna na dalším zasedání výboru. Výbor se shodl na tom, že v případě nepřítomnosti některého člena, bude akceptován hlas předaný písemně.

Termín dalšího výboru – středa 10. října 2012 od 13 hodin v IKEM

Zapsala: E. Pokorná , R. Dudková
V Praze dne 20. září 2012

Zpět