Alokace jater v ČR

U alokace jater je uplatňován přístup, tzv. „centrum oriented offer“, což znamená, že nabídku dostává transplantační centrum, které potom dle psaných pravidel vybere nejvhodnějšího příjemce. Obecně lze říci, že základním kritériem je shoda či kompatibilita v krevní skupině dárce a příjemce, velikostní podobnost a klinická urgence. V případě urgentních příjemců lze akceptovat i nekompatibilní krevní skupinu dárce a příjemce.

V ČR existují dvě transplantační centra, která provádí transplantace jater.

Postup alokace orgánu od dárce je následující:

Je-li zemřelý dárce orgánů z regionu transplantačního centra Plzeň, IKEM, Motol a Hradec Králové dostává nabídku k odběru jater nejprve TC IKEM. V případě, že je dárce z regionu moravských transplantačních center (Brno, Olomouc, Ostrava) dostává nabídku nejprve CKTCH Brno.

Pokud z různých důvodů nejprve oslovená centra nabídku odmítnou, je nabídka postoupena druhému transplantačnímu centru.

Je-li v čekací listině zařazen urgentní čekatel, dostává nabídku přednostně bez ohledu na regionální příslušnost dárce. V případě, že obě centra mají urgentního čekatele a dárce splňuje podmínky pro oba čekatele, platí postup viz výše.

Kritéria urgentního příjemce jater (společná pro CKTCH Brno a IKEM Praha)

  • pacient v akutním fulminantním jaterním selhání (včetně primární afunkce jaterního štěpu), anhepatický či blízký anhepatickému stavu.

V případě, že transplantační centrum má na své čekací listině nemocného s chronickým jaterním selháním, který vyžaduje rychlou transplantaci z důvodu očekávaného přežití do 7 dnů, je možno rovněž žádat o štěp mimo region transplantačního centra. Tento štěp je poskytnut fakultativní výměnou., tj. výhradně po dohodě obou transplantačních center.

Při zařazení pacienta do urgentního pořadí musí být definováno: požadavek na krevní skupinu dárce a hmotnostní rozmezí dárce (lze uvést i jakákoli krevní skupina a jakákoli hmotnost)