Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ODBERY A TRANSPLANTÁCIE ORGÁNOV V SR

  Roland R., Kuba D.1
  FN Košice, 1SCOT SZU Bratislava

  Odbery a transplantácie sa realizujú v SR v štyroch mestách – Bratislava, Banská Bystrica, Košice a Martin, ktoré majú svoje odberové regióny. V Košiciach sa realizujú transplantácie obličiek, V Martine transplantácie obličiek, Banská Bystrica transplantácie obličiek a pankreasu, Bratislava transplantácie obličiek, a pečene FN Bratislava, transplantácia srdca dospelí NUSCH, deti DFN.
  V roku 2005 sa v SR vykonali odbery od 64 darcov, z toho 30 odberov bolo multiorgánových. Odobralo sa 115 obličiek, 23 pečení, 15 sŕdc a 2 krát sa realizoval odber pľúc.
  Odbery podľa regiónov (kadaverózny darca/z toho multiorgánový darca/živý darca)
  Región TC Košice 19/13/1, región TC Martin 17/9/2, región TC Banská Bystrica 19/6/9 región TC Bratislava 9/2/6.
  Transplantovalo sa 115 kadaveróznych obličiek, 1 pečeň, 11 krát sa transplantovalo srdce. Vykonalo sa 18 odberov a transplantácií obličiek od živých darcov.
  Počet pacientov, ktorí čakali na transplantáciu obličiek bol na konci roka 2005 740 aktuálnych pacientov.

  Zpět