Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  SIROLIMUS/TAKROLIMUS VERSUS MYKOFENOLÁT MOFETIL/TAKROLIMUS U KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY (TxPL): 6-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ, MULTICENTRICKÉ STUDIE

  Bouček P., Saudek F., Havrdová T., Kožnarová R., Adamec M., Lipár K., Janoušek L., EuroSPK Study Group1
  IKEM, Praha, 1EuroSPK Central Office, Brusel

  EuroSPK 2 je prospektivní, randomizovaná studie u nemocných, kteří podstoupili TxPL.

  Metody:
  Jde o 6-měsíční analýzu výsledků u 241 příjemců z 13 evropských center a Izraele. Po indukci antithymocytárním globulinem byli nemocní léčeni mykofenolát mofetilem (MMF n=118) nebo sirolimem (Siro n=123) spolu s takrolimem a krátkodobým podáváním steroidů.

  Výsledky:
  Vstupní parametry skupin jsou shodné při TxPL v predialyzačním období u 24% nemocných, ischémii štěpů pod 12 hodin a střevní drenáži pankreatické sekrece u 100% nemocných. Přežívání nemocných, štěpů ledvin a pankreatu bylo 98%, 97% a 87% v MMF skupině a 98%, 98% a 81% v Siro skupině. Rejekce se vyskytla u 28% a 33% příjemců s vyšším výskytem závažnějších epizod (Banff 2/3) ve skupině MMF (36%) než ve skupině Siro (11%; p<0.05). Hlavními důvody vyřazení ze studie (MMF 25%; Siro 39% nemocných; p<0.05) byly ztráta funkce štěpu (43% vs. 46%) a toxicita imunosuprese (33% vs. 46%). Nejčastější nežádoucí účinky byly močové infekce (39%), CMV infekce (16%), časné chirurgické komplikace (15%) a břišní infekce (12%) bez rozdílů mezi skupinami. Problémy s hojením rány se vyskytly častěji v Siro skupině (19% vs. 7%; p<0.01). Výsledky biochemických parametrů nemocných ve studii po 6 měsících byly pro MMF a Siro: kreatinin 115 vs. 124 µmol/l; glykémie nalačno 5,1 vs. 5,1 mmol/l; HbA1c 3,2 vs. 3,3 %; cholesterol 4,6 vs. 4,7 mmol/l. Od. 2.týdne byly hodnoty triglyceridů vyšší ve skupině léčené Siro (6.měsíc: 1,5 vs.1,3 mmol/l; p<0.05). Clearance kreatininu (Cockcroft) byla vyšší v MMF skupině ve 2., 3. a 6. měsíci: 1,15; 1,2; 1,23 ml/s vs. 1,05; 1,08; 1,1 ml/s; p<0.05 pro 3 hodnoty).

  Závěry:
  Po 6 měsících bylo v obou skupinách dosaženo dobré funkce štěpu ledviny i pankreatu s lehce nižší clearance kreatininu ve skupině léčené Siro. U skupiny léčené MMF setrvalo ve studii více nemocných. V této skupině se vyskytlo více rejekčních epizod větší závažnosti. K problémům s hojením operační rány a hyperlipidémii docházelo častěji v Siro léčené skupině.
  Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZO 00023001

  Zpět