Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  PRVNÍ KLINICKÁ TRANSPLANTACE PANKREATICKÝCH OSTRŮVKŮ V ČR

  Saudek F., Girman P., Kříž J., Peregrin J.1, Bouček P., Kožnarová R., Berková Z., Zacharovová K., Koblas T., Dovolilová E., Číhalová E., Adamec M.2
  Centrum Diabetologie IKEM, Praha, 1Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha, 2Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

  Východisko:
  Transplantace Langerhansových ostrůvků (Tx LO) v současné době již představuje možnou alternativu Tx pankreatu. Ve světe bylo dosud provedeno zhruba 500 výkonů. V IKEM byl tento program po předchozí experimentální přípravě zahájen v dubnu 2005 a zatím byly tímto způsobem léčeny 2 osoby.

  Metodika:
  Oba nemocní měli v anamnéze opakující se hypoglykémie spojené s bezvědomím, HbA1c byl 7,7% a 9,1%, C-peptid v obou případech < 0.02 pmol/l. Ostrůvky byly implantovány pomocí kanyly zavedené perkutánně pod rtg kontrolou do v. portae.

  Výsledky:
  První pacient podstoupil jednu implantaci bez zjevného efektu na kompenzaci diabetu a s neměřitelnou sekrecí inzulínu. Imunosuprese byla po 6 měsících vysazena. U 2. příjemce byly provedeny postupně 3 implantace, druhá a třetí 4 a 11 měsíců od předcházející. V meziobdobí byl pacient léčen inzulínem. Celkové množství implantovaných ostrůvků bylo 665 332 ekvivalentů. Lačné a stimulované koncentrace C-peptidu 2 měsíce po po poslední implantaci byly 0,19 a 1,07 nmol/l. HbA1c se upravil na 4,5%. Nevyskytla se žádná episoda těžší hypoglykémie. Celková dávka inzulínu klesla z 36 na 12 j/d. Imunosupresivní protokol spočíval v indukci ATG (6mg/kg) při první implantaci a daclizumabu (1mg/kg) při následních a v udržovací imunosupresi sirolimem (průměrná hladina 9,1 ± SD 3,3 ng/ml) a takrolimem (hladina 5,5 ± 2,5 ng/ml) a to bez použití steroidů. Implantace proběhly bez komplikací. Průměrná doba hospitalizace byla 7. Tolerance imunosuprese byla dobrá s jednou epizodou respirační infekce.

  Závěr:
  Tx LO je relativně bezpečným zákrokem v porovnání s orgánovou transplantací, který nevyžaduje celkovou anestézii a zkracuje dobu hospitalizace. I když není odstraněna léčba inzulínem úplně, výrazně se stabilizuje průběh diabetu a eliminují hypoglykémie. KTx LO je nyní připraveno 10 osob, u nichž bude výkon proveden v případě, se se podaří izolovat dostatečné množství funkčních ostrůvků.
  Podporováno VZ IKEM (MZO 00023001)

  Zpět