Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AORTÁLNÍCH ANEURYZMAT U TRANSPLANTOVANÝCH NEMOCNÝCH

  Třeška V., Novák M., Reischig T., Čertík B.
  Chirurgická klinika FN Plzeň, Plzeň

  Východisko:
  Dlouhodobé výsledky transplantací ledvin jsou v současnosti velmi dobré. U transplantovaných však přibývá aterosklerotických komplikací, mezi které patří i vznik aortálních aneuryzmat (AA), jejichž incidence v populaci trvale stoupá. Endovaskulární léčba (EVAR) je dnes metodou léčebné volby AA pro tyto nemocné.

  Kasuistiky:
  53 letému cirhotikovi po transplantaci kadaverózní ledviny (1994) byla provedena EVAR (bifurkační stentgraft)pro aneuryzma abdominální aorty v roce 2002 při plné funkci štěpu. Pro leak typu 1b bylo nutné přestentování nožičky stentgraftu a embolizace vnitřní pánevní tepny. Nemocný v době replantace stentu trpěl kardiální dekompenzací, zhoršováním funkce jater. Pro ztrátu funkce transplantované ledviny byl zařazen zpět do pravidelného hemodialyzačního programu.V roce 2005 umírá při celkově těžkém interním stavu.
  Druhý nemocný byl 58 letý hypertonik po transplantaci kadaverózní ledviny v roce 2000. Pro AA hrudní aorty byla v roce 2003 provedena EVAR s podvazem a.subclavia sin. a založením karotikosubklaviálního bypassu. Téhož roku však došlo ke zhoršení funkce transplantované ledviny, k rozvoji cytomegalové nemoci s následným zařazením nemocného do hemodialyzačního programu.Kontrolní Rtg snímek prokázal aortální stengraft v dobré, neměnné pozici. V lednu 2006 byla nemocnému založena nová arteriovenozní píštěl pro infekci původní.V současnosti je v celkově dobrém stavu.

  Závěr:
  Endovaskulární léčba AA u transplantovaných nemocných je dnes metodou léčebné volby. Její výhodou je možnost kotvení aortálního stentgraftu v případě aneuryzmatu abdominální aorty přes odstupy renálních tepen nefunkčních ledvin.K jejím nevýhodám patří použití kontrastní látky během vyšetření, jejíž dávkování musí být s ohledem na nebezpečí selhání transplantované ledviny. Proto některá pracoviště doporučují používání gadolinia jako kontrastní látky, u kterého nehrozí nebezpečí vzniku nefropatie.

  Zpět