Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  SIMULTÁNNA PÁROVÁ VÝMENNÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČIEK OD ŽIJÚCICH DARCOV

  Lacková E., Baláž V., Hampl F., Hovoričová B., Čellár M.
  Transplantačné centrum, Banská Bystrica

  Nedostatok orgánov je hlavnou bariérou na poli orgánových transplantácií. Jednou z možností je rozširovanie poolu žijúcich darcov. Okrem priameho darcovstva, kde je prítomná kompatibilita v krvnej skupine a negatívny crossmatch medzi donorom a recipientom, bol vypracovaný výmenný program umožňujúci nepriame darovanie obličky inkompatibilnému partnerovi.

  V TC B.Bystrica sme sa začali intenzívne zaoberať problematikou žijúceho darcovstva od roku 2002. Postupne sa zvyšoval podiel transplantácií od žijúceho darcu v dôsledku rozširovania spektra donorov od geneticky príbuzných, cez geneticky nepríbuzných až ku výmennému programu. V roku 2004 sme začali budovať listinu evidujúcu inkompatibilné dvojice pre transplantáciu obličky a hľadali sme medzi nimi vhodné páry pre výmenný program. 14.6.2005 sme uskutočnili 1. skríženú transplantáciu medzi dvomi manželskými pármi.

  Pacienti:
  1.pár:
  Inkompatibilita v krvných skupinách.
  Donor manžel, 54 rokov, KS A.
  Recipient žena,52 rokov, KS B,ALPL 33/17,
  doba dialýzy 11 rokov.
  2.pár:
  Pozitívny crossmatch.
  Donor manžel, 35 rokov, KS 0
  Recipient žena,33 rokov, KS A, ALPL 32/6,
  doba dialýzy 5 rokov.

  Výmena obličiek:
  1.donor + 2.recipient:IK 26 2.donor + 1.recipient:IK 17

  Výsledky:
  U oblidvoch párov bol použitý imunosupresívny protokol Tac+MMF+P,zaznamenaný primárny nástup funkcií štepov.Pooperačne urinfekt u oboch, u recipienta č.2 s následnou atakou AR steroidosenzitívnej. Doba hospitalizácie bola 14, resp. 17 dní. Sérový kreatinín pri prepustení bol 135 µmol/l, resp. 132 µmol/l, po roku 113, resp. 98 µmol/l.

  Záver:
  V súčasnej dobe evidujeme v TC v B.Bystrici 8 párov , ktoré čakajú na kompatibilné dvojice ku skríženej transplantácii. Program výmeny donorských obličiek zvyšuje možnosť transplantácií od žijúcich darcov. Po úspechu priameho darcovského výmenného programu ponúka sa 2. fáza tohto programu – swap around.

  Zpět