Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  FUNKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY PO PĚTI LETECH PŘI IMUNOSUPRESI TACROLIMEM- PROGRAFEM S ČASNÝM VYSAZENÍM KORTIKOIDŮ

  Kuman M., Studeník P., Mejzlík V., Mátl J., Ondrášek J.
  CKTCH, Brno

  Úvod:
  Kalcineurinový inhibitor tacrolimus byl u nás před pěti lety uveden do distribuce jako preparát Prograf. Prvních 18 pacientů z našeho centra léčených Prografem bylo předmětem dlouhodobého sledování.

  Soubor:
  18 pacientů - 5 žen a 13 mužů po první transplantaci ledviny bylo v roce 1999-2001léčeno imunosupresí tacrolimem, kortikoidy a randomizovaně buď azathioprinem (9 pacientů – 50%) nebo mykofenolátem mofetilem (9 pacientů – 50%). Kortikoidy byly vysazeny ve čtvrtém měsíci od transplantace. Pacienti byli sledováni po dobu pěti let.Dva sledovaní byli později převedeni z Prografu na Neoral ( cyklosporin A) pro neurotoxicitu ( 1 pacient = 5,5%) a pro nefrotoxicitu ( 1 pacient = 5,5%). 16 pacientů = 89% setrvalo na terapii Programem.
  Cíl: zjistit přežívání pacientů a štěpů a kvalitu funkce štěpu ledviny z dlouhodobého hlediska.

  Výsledky:
  pětileté sledování ukončilo 17 pacientů – přežívání 94%. Jeden pacient zemřel na Ca tlustého střeva s plně funčním štěpem těsně před koncem sledování - mortalita 5,5%. Pouze u jednoho pacienta došlo k zániku fukce štěpu a návratu k hemodialýze – 5,5%. 16 graftů ledviny - 89% bylo tedy funkčních i po pěti letech od transplantace (cenzorovaně na úmrtí s funkčním štěpem 94%). Dále v práci dokumentovány rejekční příhody (celkem 7x = 39%, z toho 5 kortikosenzitivních = 28% a 2 kortikorezitentních = 11% ). Více ve větvi s použitím azathioprinu (5 kortikosenzitivních = 55% a 2 kortikorezitentních = 22%). Vliv rejekcí a infekčních komplikací na dlouhodobou fukci štěpu v práci analyzován spolu s dalšími komorbiditami. Kvalita funkce štěpů posouzena srovnáním vývoje kreatininemie a glomerulární filtrace.

  Závěr:
  naše sledování dokládá, že imunosuprese Prografem s časným vysazením kortikoidů v kombinaci s mykofenolátem mofetilem přináší z dlouhodobého hlediska velmi dobré výsledky přežívání a funkce transplantované ledviny a pro transplantované je přínosem.

  Zpět