Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  VLIV HLA NONDEPENDENTNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ CHRONICKÉ POTRANSPLANATAČNÍ NEFROPATIE (CHTN) NA ROZVOJ ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY

  Horčička V.jr., Zadražil J., Karásek D., Al-Jabry S., Halenka M., Štrébl P., Krejčí K., Bachleda P.1
  III.interní klinika LF UP Olomouc, 1II.chirurgická klinika LF UP Olomouc

  Východisko:
  Procesy probíhající v endotelu a dalších tkáních štěpu po transplantaci se podle současných představ neomezují pouze na transplantovaný orgán, ale jsou projevem vzájemného vlivu mezi poškozeným endotelem štěpu a cirkulací příjemce. V našem sdělení uvádíme výsledky pozorování vlivu neimunitních rizikových faktorů CHTN na některé solubilní a ultrazvukové markery endoteliální dysfunkce.

  Metody:
  V souboru o počtu 21 nemocných jsme porovnávali vliv věku příjemce (50,37±11,61let) a dárce (42,53±16,21let), délky studené ischemie (17,46±4,20hodin) a dialyzačního léčení před transplantací (22,76±19,80 měsíců), změn v lipidovém spektru séra na hladinu PAI-1 (63,52±15,44ng/ ml), t-PA (2,20±1,65ng/ml), v-Wf (200,27±57,48%), endotelinu-1 (3,01±1,70pg/ml) a na průtokem navozenou dilataci brachiální tepny (FMD) (5,07±4,15%) a tloušťku intimy-medie karotických tepen (IMT) (0,0612 ±0,0112cm).

  Výsledky:
  Zjistili jsme statisticky významné vztahy věku příjemce k FMD (r=-0,6467 p=0,002), IMT (r=0,57 p=0,006), délky dialyzačního léčení k FMD (r=-0,4338 p=0,49), věku dárce k vWf (r=0,5653 p =0,008). Statisticky významný vztah byl dále pozorován mezi hladinou triglyceridů v době transplantace, po 2 a 3 letech od transplantace k hladině PAI-1 a vWf.

  Závěr:
  Zz našich pozorování vyplývá, že věk příjemce ledviny, délka dialyzačního léčení a triglyceridemie nejvíce ovlivňují sledované známky endoteliální dysfunkce u nemocných 1 až 3 roky po transplantaci kadaverózní ledviny. Tímto způsobem přispívají k manifestaci kardiovaskulárních komplikací a chronické potransplantační nefropatie, které významně omezují dlouhodobou perspektivu nemocných po transplantaci ledviny.

  Zpět