Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  URGENTNÍ TRANSPLANTACE JATER V BRNĚ

  Studeník P., Mejzlík V., Kuman M., Ondrášek J., Piler P., Ostřížek T., Pavlík P., Černý J.
  CKTCH, Brno

  Úvod:
  Urgentní transplantace jater tvoří přibližně 10% všech transplanací. Provádíme je tam, kde byly již vyčerpány všechny možnosti konzervativní terapie a prognoza nemocného je infaustní v několika málo dnech. Patří sem jaterní onemocnění, která vedou k fulminantnímu selhání jater. Jedním z problémů je identifikace pacientů, kteří by bez transplantace zemřeli. Bylo vyvinuto několik prognostických kriterií (např. britská Kingś College Criteria), která určují, kteří nemocní mají být urgentně transplantováni. Druhou skupinu tvoří retransplantace, kdy příčinou je primární afunkce transplantovanaých jater nebo tromboza jaterní tepny do 7 dnů po transplantaci. Třetí skupinu tvoří nemocní s chronickým jaterním onemocněním, u kterých došlo k akutnímu zhoršení.

  Soubor a výsledky:
  Od r.1988 do konce r.2005 bylo v Brně provedeno 239 ortotopických transplantací jater.Z tohoto počtu bylo 26 transplantací urgentních (7 mužů a 19 žen, prům. věk 40+-15 let). Fulminantních selhání jater bylo 6 (4x Wilsonova choroba, 1x halotanová anestezie, 1x selhání jater v graviditě). Retransplantace byla důvodem pro urgentní výkon 5x. Nejčastější příčinou transplantace bylo akutní zhoršení a komplikace chronického onemocnění jater. Z celkového počtu 26 pacientů zemřeli 4 nemocní, především v časném pooperačním období na sepsi. Ostatní nemocní (85% souboru)přežívají dlouhodobě v dobrém stavu. Ve 4 případech jsme s úspěchem použili jako bridging metodu umělá játra (Prometheus a Mars, v jednom případě byl nemocný při této léčbě dokonce 4 dny bez jater.

  Závěr:
  Urgentní transplantace se staly velmi účinnou léčbou všude tam, kde hepatologové vyčepali veškeré léčebné možnosti. Výsledky urgentních výkonů se přibližují výsledkům elektivních transplantací. Problémem zůstává omezená možnost pro získání dárdcovských jater v relativně krátké době. Zavedením nových, t.zv. bridging metod, jako jsou eliminační systémy Prometheus a Mars, lze zvýšit šanci na získání vhodného orgánu.

  Zpět