Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  10 ROKOV CENTRÁLNEJ TKANIVOVEJ BANKY V BRATISLAVE

  Jarabinská V., Dragúňová J., Koller J.
  Centrálna tkanivová banka, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov

  Centrálna tkanivová banka v Bratislave bola založená v roku 1996 ako súčasť Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie vo FNsP Ružinov. Hlavnou náplňou práce v prvých rokoch existencie bol odber a spracovanie kožných alotransplantátov a xenotransplantátov. Postupne sa začalo so spracovaním amniovej membrány dvomi spôsobmi – pre popáleniny a plastickú chirurgiu ako aj pre použitie v oftalmológii. Od roku 2002 sa v CTB spracovávajú hlboko mrazené srdcové chlopne ako aj mrazené kostné alotransplantáty.

  V roku 2000 bolo pracovisko rozdelené na dve časti:
  1. Banka pre odbery spracovanie, uschovanie a distribúciu ľudských tkanív
  2. Laboratórium tkanivových kultúr

  Laboratórium tkanivových kultúr rutinne vykonáva kultiváciu ľudských keratinocytov, limbálnych kmeňových buniek a podľa potreby chondrocytov a osteblastov.
  CTB participuje na výskumných úlohách v spolupráci s Chemicko-technologickou fakultou STU v Bratislave.
  V roku 2004 CTB iniciovala zriadenie zatiaľ jediného špecializačného štúdia v obore tkanivového bankingu v rámci SR a ČR – certifikačnej prípravy na SZU v Bratislave - Organizácia a techniky v tkanivových bankách.

  Zpět