Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  10 ROKOV ČINNOSTI LABORATÓRIA TKANIVOVÝCH KULTÚR CENTRÁLNEJ TKANIVOVEJ BANKY V BRATISLAVE

  Dragúňová J., Jarabinská V., Theissová M.1, Koller J.
  Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Ružinov, Bratislava, 1Chemicko- technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

  Centrálna tkanivová banka bola pôvodne založená s cieľom pripravovať kožné alo a xenotransplantáty pre pacientov oddelenia popálenín v nemocnici Ružinov.
  V roku 1996 bolo pri CTB zriadené malé laboratórium ktoré umožnilo začať rutinne kultivovať keratinocyty pre pacientov Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Pripravujeme približne 10 000 cm2 keratinocytov ročne, produkcia ale závisí od potrieb oddelenia. Väčšina keratinocytov sa používa autológne.
  Otvorenie L.aboratória tkanivových kultúr v roku 2000 umožnilo rozšíriť sortiment kultivovaných buniek a začať i riešenie niektorých výskumných úloh.
  V súčasnej dobe máme zvládnutú metódu kultivácie autológnych limbálnych buniek na amniovej membráne bez použitia myších 3T3 fibroblastov, kultiváciu autológnych osteoblastov a chondrocytov, vypracovali sme metódu kultivácie keratinocytov z orgánovej kultúry kože a metódu aplikovania suspenzie keratinocytov na amniovej membráne.
  V spolupráci s Chemicko- technologickou fakultou STU v Bratislave riešime problém kultivovania keratinocytov a dermálnych fibroblastov na nosiči Coladerm, čo je kompozit kolagén- hyaluronan a testujeme možnosti kultivácie buniek na materiáloch na báze bioskla V spolupráci s očnou klinikou FNsP pripravujeme kultiváciu mukozálnych epiteliálnych buniek ako alternatívnu metódu kultivácie limbálnych buniek.

  Zpět