Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  DÁRCI KRVETVORNÝCH BUNĚK Z ČESKÉHO REGISTRU

  Ivašková E., Kupková L., Vágnerová D., Kolaříková I., Kuříková M., Čamrová M., Jedličková M.
  Imunologické pracoviště, IKEM, Praha

  Cílem Českého registru dárců kostní dřeně (CBMD – Czech Bone Marrow Donor Registry) je vyhledávání vhodného nepříbuzného dárce pro nemocné indikované k transplantaci, kteří nemají dárce v rodině.
  Dárci se hledají ve vlastní databázi, která čítá 21 309 nepříbuzných dárců krvetvorných buněk (KB) a v mezinárodní databázi (BMDW – Bone Marrow Donor Worldwide), která zahrnuje více než 10 000 000 dárců.
  Během posledních 11 let CBMD vyhledal dárce pro 365 pacientů. Pro zhoršený klinický stav nebo úmrtí se transplantace neuskutečnila u 21 nemocných. 50 dárců registrovaných v CBMD darovalo KB pro 38 českých a 12 zahraničních pacientů. 17-krát se jednalo o kostní dřeň, 33-krát o periferní kmenové buňky (PBSC – Periferal Blood Stem Cells). Věk dárců se pohyboval mezi 20-58 lety. Většina - 68 % bylo ve věku 20-39 let. 2 třetiny dárců tvořili muži a třetinu ženy. CBMD požádal o druhý odběr 8 dárců, z nichž 7 souhlasilo a odběr podstoupilo. Ve 4 případech se jednalo o darování PBSC, u zbývajících šlo o DLI (Donor lymphocyte infusion).
  CBMD ve spolupráci s ÚHKT zajišťuje péči o dárce i po odběru. ÚHKT kontroluje zdravotní stav dárců laboratorními vyšetřeními a interní kontrolou. Sledování subjektivních pocitů zdravotního a psychického stavu dárců provádí CBMD od září 2003. Dárci odpovídají na dotazy, jak se cítili během stimulace a po odběru KB. Pro vyjádření subjektivních pocitů dárci používají stupně od 1do 5.

  Následující tabulka obsahuje procentuální zhodnocení odpovědí od 16ti dárců z 20ti oslovených.

  Hodnotící stupnice   1 2 3 4 5
  Fyzický stav   Během stimulace   43,7%    56,3%          
    Po odběru 33%  60%    6,6%   
  Psychický stav   Během stimulace   62,5%  37,5%       
    Po odběru 60%  33,3%  6,6%     

  Využitím nejmodernějších postupů vyhledal CBMD dárce pro 365 pacientů. Do současné doby 50 pacientů našlo „svého“ dárce v CBMD.

  Zpět