Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  NAŠE ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM TRI-KORTIKÁLNÍHO ALLOGENÍHO KORTIKO-SPONGIOZNÍHO ŠTĚPU V LÉČBĚ KOMPRESIVNÍCH ZLOMENIN DISTÁLNÍ METAFÝZY RADIA

  Šmejkal K., Trlica J., Žvák I., Počepcov I., Měřička P.1, Dědek T., Zahradníček H., Holeček T., Kočí J., Folvarský J., Frank M.
  Chirurgická klinika, 1Tkáňová banka, FN Hradec Králové

  Cíl:
  Naším cílem je dlouhodobé zhodnocení výsledků operační léčby zlomenin distálního radia.

  Materiál a metoda:
  V letech 2001-2005 jsme u 80 pacientů při operačním řešení zlomenin distálního radia použili trikortikální autogenní či allogení štěp. K výsledné kontrole se dotavilo celkem 50 pacientů,které jsme vyšetřovali testem PRWE (patient related wrist evaluation) a na RTG dokumentaci jsme měřili velikost resorbce štěpů s minimálně půlročním časovým odstupem od operace. Byly srovnávány výsledky souborů pacientů operovaných s užitím autogenního vs. allogenního kostního štěpu.

  Závěr:
  Předběžné výsledky nevykazují statisticky významný rozdíl mezi oběma soubory.

  Zpět