Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  NÁHRADA PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENNÍHO KLOUBU ALLOGENNÍM B-T-B ŠTĚPEM

  Trlica J., Počepcov I., Žvák I., Měřička P.1, Šmejkal K., Dědek T., Zahradníček H., Holeček T., Kočí J., Folvarský J., Frank M.
  Chirurgická klinika, 1Tkáňová banka, FN Hradec Králové

  Cíl:
  Záměrem je porovnat pacienty s náhradou předního zkříženého vazu (PZV) autologním a alogenním štěpem.

  Metoda a materiál:
  Operaci provádíme artroskopicky, jednokanálovou technikou, kostní štěpy zajišťujeme interferenčními šrouby. Autologní štěp odebíráme ze střední třetiny čéškového vazu. Alogenní štěpy jsou odebírány v rámci multiorgánových odběrů od vyšetřených dárců. Je využit celý čéškový vaz, zpravidla pro 3 štěpy. Alogenní štěpy jsou zpracovány standardizovanou metodikou Tkáňovou ústřednou naší nemocnice. V roce 2001 jsme použili první alogenní štěpy. Soubor s autologní i alogenní náhradou tvoří pacienti operovaní u nás od r. 2001 do r. 2005. Autologní náhrada byla proveden tehdy, když pacient nesouhlasil s alogenním štěpem, nebo tehdy, když alogenní štěp nebyl k dispozici a pacient s autologní náhradou souhlasil.

  Výsledky:
  Všichni pacienti byli pozvání ke kontrolnímu vyšetření. Byl zhodnocen nález na operovaném i zdravém kolenu (IKDC, Lysholm). Zároveň byl zjištěn výskyt komplikací (ranné, infekční, TEN, atd.) a pozdních subjektivních obtíží.

  Diskuse:
  Náhrada PZV dle Brücknera je nejčastějším řešením nestability kolena. Odběr štěpu z čéškového vazu bývá komplikován (zlomenina, přetržení ap). Dlouhodobé výsledky bývají zatíženy bolestmi odběrové plochy, chondropatií čéšky apod. Alogenní náhrada není běžně používána, může však některé obtíže podstatně zmírnit.

  Závěr:
  Předběžná hodnocení svědčí o srovnatelném klinickém funkčním výsledku v obou porovnávaných souborech, ale o menších pooperačních obtížích v souboru pacientů s alogenní náhradou PZV.

  Zpět