Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ČASNÁ DETEKCE REJEKCE ALLOGENNÍCH OSTRŮVKŮ POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

  Kříž J.1,2, Jirák D.2,3, Berková Z.11,2, Girman P. 1, 2, Dovolilová E.1, 2, Zacharovová K.1, 2, Koblas T.1, 2, Honsová E.4, Lodererová A.4, Hájek M.2,3, Saudek F.1, 2
  1Centrum diabetologie IKEM, Praha, 2Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. LF UK, Praha, 3Oddělení MR spektroskopie IKEM, Praha, 4Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha

  Úvod:
  Na našem pracovišti byla vyvinuta metoda zobrazování Langerhansových ostrůvků (LO) transplantovaných (Tx) do jater potkanů pomocí magnetické rezonance (MR). V allogenním modelu byly prokázány snadno detekovatelné změny související s rejekcí (AR). Cílem této studie bylo posoudit dynamiku změn zachycených MR ve vztahu k progresi AR allogenních LO a zjistit tak, jestli tato metoda může přispět k časnému záchytu AR a indikaci antirejekční léčby.

  Metody:
  AR allogenních LO byla zpomalena krátkodobou aplikací tacrolimu (12 dní, 0.5 mg/kg, i.m.). Diabetičtí potkani (BN; n=12) byli léčeni intraportální Tx 1000 allogenních LO (potkani Lewis) označených MR kontrastní látkou (Resovist). Příjemci byli vyšetřeni pomocí MR v 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10. a 12. týdnu po Tx. Celkový počet hypointensních ploch (HP) reprezentujících Tx LO na řezech pokrývajících celý objem jater získaný při prvním vyšetření byl považován za výchozí hodnotu (100%) a počty těchto HP zjištěné při nasledujicích vyšetřeních byly vztaženy k tomuto výchozímu stavu. Intravenózní glukózový toleranční test (IVGTT) byl prováděn 2, 4, 8 a 12 týdnů po Tx. Pro vyhodnocení byl použit koeficient asimilace glukózy (KG >1.2 normální, 0.8 < KG <1.2 porušený a KG >0.8 diabetický).

  Výsledky:
  U všech příjemců byla obnovena normoglykémie během 4 dnů po Tx. Statisticky významný pokles počtu HP byl prokázán již ve 2. týdnu. IVGTT potvrdil u všech příjemců až do 8. týdne dobrou funkci LO, která přetrvávala 12 týdnů po Tx u 6 příjemců s částečně zachovalými LO (průměrný počet HP 25±11%). Porucha funkce byla zachycena u 6 příjemců s téměř zcela destruovanými LO (průměrný počet HP 44±17%).

  Závěr:
  MR zachytila ve zvoleném modelu významný pokles HP v důsledku AR s předstihem před selháním funkce Tx LO. Toto vyšetření tak může významně přispět k časné diagnóze AR LO a k indikaci antirejekční léčby.
  Podporováno: Výzkumný záměr IKEM (MZO 00023001), CBTTN (1M0021620803)

  Zpět