Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ULTRASTRUKTURNÍ ANALÝZA ZNAČENÍ POTKANÍCH LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ SUPERPARAMAGNETICKÝMI PARTIKULEMI

  Zacharovová K.1,2, Berková Z.1,2, Koblas T.1,2, Girman P.1,2, Mindlová M.1,2, Kříž J.1,2, Dovolilová E.1,2, Vancová M.3, Nebesářová J.3, Saudek F.1,2
  1Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha, 2Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, 2. LF UK, Praha, 3Laboratoř elektronové mikroskopie, Parazitologický ústav AV ČR, České Budějovice

  Úvod:
  Vyvinuli jsme metodu pro in vivo zobrazení transplantovaných Langerhansových ostrůvků (LO) pomocí magnetické resonance po jejich předchozím in vitro označení pomocí superparamagnetických partikulí z oxidu železa - Resovist®. Lokalizace inkorporovaného železa je nutná k posouzení bezpečnosti tohoto značení a pro další optimalizaci metody. Imunohistochemická vyšetření dokazují přítomnost železa přímo v buňkách LO. Pro zjištění způsobu vstupu do buněk, formy uchování a lokalizace Resovistu v buňkách LO byla použita transmisní elektronová mikroskopie (TEM).

  Metody:
  Izolované potkaní LO byly inkubovány s Resovistem 1, 4, 8, 12 a 24 hodin. Poté byly fixovány 2,5 % glutaraldehydem a postfixovány 1 % OsO4, odvodněny, prosyceny a zality do pryskyřice Epon. Ultratenké řezy byly kontrastovány uranyl acetátem a citrátem olova nebo bez kontrastování prohlíženy v TEM Jeol 1010.

  Výsledky:
  Resovist se v TEM jevil jako silně elektrodenzní částice a prohlížení nekontrastovaných řezů umožnilo lepší identifikaci resovistu v buňkách. Resovist byl zachycen v cytoplazmě všech typů buněk LO. Po jednohodinové inkubaci se nacházel adherovaný na povrchu okrajových buněk LO, po 4 hodinách se vyskytoval ve váčcích jako součást nehomogenního obsahu, po 8 hodinách bylo zachyceno splývání těchto váčků a v dalších intervalech docházelo ve vezikulách k zakoncentrování partikulí. V buňkách podobných makrofágům se resovist nacházel zfagocytovaný ve velkém množství již po 1 hodině inkubace.

  Závěr:
  Resovist je pohlcován všemi typy buněk LO, včetně beta buněk. V cytoplazmě buněk je ukládán ve vezikulách, ve kterých je postupně koncentrován. Další osud partikulí železa v případě rejekce transplantovaných ostrůvků je předmětem následujícího studia.
  Finančně podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2B06175.

  Zpět