Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  INFEKCE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PO TRANSPLANTACI LEDVINY: VÝSKYT, PREVENCE A LÉČBA - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

  Lyerová L., Viklický O., Teplan O., Vítko Š.
  Transplantační centrum, Klinika nefrologie, IKEM, Praha

  Úvod:
  Více než polovina pacientů po transplantaci ledviny (TxL) se v časném období setkává s infekční komplikací. Nejčastěji jsou to uroinfekce způsobené G- mikroflórou. V posledních letech se zvyšuje počet bakterií se závažnými fenotypy rezistence. Jednou z nich je Klebsiella pneumoniae s produkcí širokospektrých ß-laktamáz (ESBL). Cílem naší studie bylo stanovit incidenci infekcí, zejména způsobených Klebsiella pn. a efekt změny ATB profylaxe a léčby po TxL na snížení výskytu této bakterie.

  Metody:
  Od 1.11. 2004 do 31.12. 2005 bylo vyšetřeno 207 pacientů po TxL a sledováno po 3 měsíce. ATB profylaxe byla u 108 nemocných ciprofloxacinem (CIP) a 99 cefuroximem (CRX) po dobu 48 hod. po Tx. Všichni užívali trimethoprim/sulphamethoxazol po 4 měsíce. V případě invazivních výkonů byl podán piperacillin/tazobactam.

  Výsledky:
  Nejčastější infekční komplikací byla infekce močových cest přítomna u 52 nemocných/25,3%. Klebsiella pn. byla potvrzena v 27 případech z 60 episod, tj. v 45%. 14 patogenů/52% bylo ESBL-. Pyelonefritida štěpu (PN) byla zaznamenána u 22 nemocných/11%. Klebsiella pn. byla vyvolavatelem 18 příp./56%, tentokráte ale 11/61% těchto patogenů bylo ESBL+, citlivých pouze na meropenem, gentamycin/amikacin. V případě urosepse, která měla incidenci 6,3%, byla Klebsiella patogenem v 77% (10 z 13 episod). Většina z nich (9 z 10/ 90%) byla ESBL+ s nutností léčby meropenem ev. kombinací meropenem + aminoglykosid. Změnou ATB profylaxe z dříve užívaného CIP na současný CRX a změnou ATB politiky (snížení používání chinolonů, cefalosporinů III.generace) klesla incidence IMC, PN a urosepse z hodnot 28%, 16% a 8,3% na současných 23, 5 a 4%.

  Závěr:
  Z našich výsledků vyplývá, že Klebsiella pneumoniae je závažným a častým patogenem. V případě PN či urosepse lze předpokládat rezistentní kmen této bakterie, a proto v těchto případech doporučujeme zahájení léčby meropenem ev. v kombinaci s krátkou léčbou aminoglykosidy. Změna ATB profylaxe a léčby naznačuje snižující se trend ve výskytu této bakterie.

  Zpět