Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ZLEPŠENÁ KONTROLA HYPERTENZE U DĚTÍ PO TRANSPLANTACI LEDVINY – VÝSLEDKY 2-LETÉ PROSPEKTIVNÍ INTERVENČNÍ STUDIE

  Seeman T., Šimková E., Kreisinger J., Vondrák K., Dušek K., Dvořák P., Špatenka J.1, Janda J.
  Pediatrická klinika FN v Motole a 2.LF UK, Praha, 1Transplantační centrum FN v Motole, Praha

  Východisko:
  Arteriální hypertenze je spojena se zhoršeným přežíváním štěpů u pacientů po transplantaci ledviny (TxL). Přesto je kontrola hypertenze u transplantovaných dětí nedostatečná, neboť pouze 20-50% dětí má dobře kontrolovanou hypertenzi. Cílem této 2-leté prospektivní intervenční studie bylo zlepšit účinnost antihypertenzní léčby zintenzivněním farmakologické léčby a zjistit, zda zlepšená kontrola hypertenze bude mít vliv na funkci štěpu.

  Metody:
  36 dětí po TxL (průměrný věk 13.9 ± 4.4 let, doba od TxL 2.7 ± 2.4 let) splňovalo vstupní kritéria (>6 měsíců po TxL). Bylo provedeno ambulantní 24-hod. monitorování krevní tlaku (ABPM) a vyšetřena funkce transplantované ledviny a proteinurie. U dětí se špatně kontrolovanou hypertenzí byla přidána antihypertenziva (výběr antihypertenziva empirický) tak, aby TK klesl <95.percentil. ABPM bylo zopakováno po 1 a 2 letech.

  Výsledky:
  Po 1 i 2 letech klesl denní i noční systolický i diastolický TK, rozdíly byly statisticky signifikantní pouze pro noční TK po 2 letech (pokles z +1.57 SDS na +0.88 SDS pro systolický TK a z +1.10 SDS na +0.35 SDS pro diastolický TK, p<0.05). Prevalence nekontrolované a neléčené hypertenze se snížila ze 42% na 26% (NS). Stoupl celkový počet antihypertenzních léků z 2.1±0.9 na 2.7±0.8 antihypertenziv na pacienta (p<0.01), významně se zvýšilo pouze použití ACE-inhibitorů (z 23% na 40%, p<0.05) a diuretik (ze 45% na 63%, p<0.05). Glomerulární filtrace klesla o 3.6 ml/min/1.73m2 během prvního roku (p<0.05) a o 0.1 ml/min/1.73m2 během druhého roku studie (NS). Proteinurie se snížila z 256 na 134 mg/m2/den po 2 letech (p<0.01)

  Závěry:
  Tato první prospektivní intervenční studie zabývající se léčbou hypertenze u dětí po TxL prokázala, že zvýšením počtu antihypertenziv, zejména ACE-inhibitorů a diuretik, lze zlepšit kontrolu hypertenze. Současně došlo během druhého roku studie k poklesu proteinurie a ke stabilizaci funkce transplantované ledviny.
  Podporováno VZ MŠMT č. 0021620819.

  Zpět