Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ZVÝŠENÁ INTRARENÁLNÍ EXPRESE CYTOKINŮ A CHEMOKINŮ: RIZIKO SELHÁNÍ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

  Hřibová P.1, Lácha J.1,2,†, Volk HD.5, Kotsch K.5, Skibová J.4, Brabcová I.1, Vítko Š.3, Viklický O.1,2
  1Transplantační laboratoř CEM, IKEM, Praha, 2Klinika nefrologie IKEM, Praha, 3Transplantcentrum IKEM, Praha, 5Lékařská statistika IKEM, Praha, 6Ústav lékařské imunologie, Humboldtova Universita Charité, Berlín

  Úvod:
  Prozánětlivé cytokiny a chemokiny hrají důležitou roli při různých typech poškození ledvinného štěpu vedoucích v konečném důsledku k intersticiální fibróze a tubulární atrofii. Cílem této studie bylo zjistit, jakou roli hraje jejich exprese v dlouhodobém osudu transplantované ledviny.

  Metody:
  Do studie bylo zařazeno 44 pacientů s histologickým nálezem chronické transplantační nefropatie (CAN) podle Banffské klasifikace a 30 pacientů s normálním nálezem, kterým byla biopsie provedena v období mezi listopadem 2001 a červnem 2003. V bioptických vzorcích byla pomocí RT-PCR v reálném čase kvantifikována intrarenální exprese mRNA cytokinů a chemokinů TGF-ß1, TNF-?, IL-6, IL-10, MCP-1 a RANTES. Úroveň exprese těchto genů byla korelována s klinickými faktory a histomorfologickým nálezem v biopsii. Pomocí Kaplan-Meier analýzy byl sledován vliv exprese genů na dlouhodobé přežití ledvinných štěpů.

  Výsledky:
  V biopsiích štěpů s CAN jsme ve srovnání s normálními nálezy zjistili zvýšenou expresi mRNA pro IL-10 (P<0.001), TGF-ß1, IL-6, MCP-1, RANTES (P<0.01) a TNF-? (P<0.05). Úroveň exprese TGF-ß1, RANTES (P<0.01) a MCP-1 (P<0.05) korelovala se stupněm tubulitidy v ledvinném štěpu. Exprese IL-6 (P<0.001), IL-10 (P<0.01), TNF-? a MCP-1 (P<0.05) korelovala s výší proteinurie v době biopsie. Up-regulace intrarenální exprese TGF- ß1 a MCP-1 zvýšila riziko selhání štěpu v příštích 42 měsících (OR 5,78; P<0.01, resp. 11,19; P<0.001). Kaplan-Meier analýza přežití štěpů ukázala, že proteinurie a také zvýšená exprese TGF-ß1, TNF-?, MCP-1 a RANTES predikují horší osud transplantovaného štěpu.

  Závěr:
  Profil intrarenální exprese prozánětlivých genů v biopsiích transplantovaných ledvin je možno použít jako marker rizika selhání.

  Zpět