Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  SOLUBILNÍ CD30 A AKUTNÍ REJEKCE LEDVINOVÉHO ŠTĚPU

  Slavčev A.1, Honsová E.2, Lodererová A.2, Pavlová Y.3, Sajdlová H.1, Vítko Š.3, Skibová J.4, Stříž I.5, Viklický O.7
  1Oddělení imunogenetiky, 2Pracoviště klinické a experimentální patologie, 3Transplantcentrum, 4Oddělení lékařské statistiky, 5Oddělení klinické imunologie, 6Klinika nefrologie, IKEM, Praha

  Literární údaje v posledních letech naznačují, že vysoké hladiny solubilní molekuly CD30 (sCD30) před a po transplantaci mohou být rizikovým faktorem pro vývoj akutní rejekce ledvinového štěpu. Naše studie měla za cíl prozkoumat, zda měření hladin sCD30 může přispět pro diagnostiku akutní celulární a humorální rejekce. V první skupině 117 pacientů jsme vyhodnotili sCD30 a incidenci rejekčních epizod, funkci a přežití štěpu v průběhu jednoho roku po transplantaci. Pacienti bez rejekce měli signifikantně nižší hladiny sCD30 dva týdny po transplantaci než pacienti, kteří prodělali akutní rejekční epizodu v prvním roce po transplantaci (31.2 U/ml vs. 62.9 U/ml, P<0.04). Druhá skupina zahrnovala 31 pacientů s humorální rejekcí a 33 kontrolních pacientů. Hladiny sCD30 byly prakticky stejné u C4d pozitivních a C4d negativních pacientů jak před transplantací, tak v období zhoršené funkce štěpu. Nezjistili jsme také signifikantní rozdíly v sCD30 u pacientů se souběžnou celulární a humorální rejekcí a u pacientů bez rejekce. Difúzní C4d pozitivita a výskyt donor-specifických protilátek byly asociovány s dlouhodobě zhoršenou funkcí ledvinového štěpu. Naše studie naznačuje, že zvýšené koncentrace sCD30 brzy po transplantaci (do dvou týdnů) mohou být nápomocné pro vyhodnocení rizika vývoje akutní celulární rejekce, avšak hladiny sCD30 v době zhoršené funkce štěpu nejsou pravděpodobně informativní pro diferenciální diagnózu humorální rejekce.

  Zpět