Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  PLAZMAFERÉZA VERSUS PLAZMAFERÉZA A INTRAVENÓZNÍ IMUNOGLOBULINY V LÉČBĚ AKUTNÍ HUMORÁLNÍ REJEKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

  Slatinská J., Lyerová L., Vítko Š., Viklický O.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Akutní humorální rejekce (AHR) představuje vzácnou komplikaci, která často vede ke ztrátě ledvinného štěpu. Cílem této retrospektivní monocentrické studie bylo retrospektivně zhodnotit dva přístupy k léčbě AHR.

  Metody:
  Analyzovali jsme dokumentaci 730 pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny v období 01/2002-07/2005. AHR byla definována C4d+ imunohistochemií a průkazem anti-HLA protilátek. V r. 2002-2003 byli pacienti s AHR (skupina PF, n=13) léčeni 5 plazmaferézami a v roce 2004-2005 kombinací 5 PF a intravenózními imunoglobuliny (PF+IVIG, 0,5g/kg, n=8). Pacienti byli sledováni 1 rok po transplantaci ledviny.

  Výsledky:
  AHR se vyskytla u 21 ze 730 pacientů (2.88%) a to 7.5±1.5 POD ve skupině PF+IVIG a 9.2±3.9 POD ve skupině PF. Přežití štěpů v 6. měsíci (87,5% vs. 30,8%; p=0,038) a v 1. roce bylo vyšší ve skupině PF+IVIG než ve skupině PF (87,5% vs. 30,8%; p=0,038). Přežití nemocných bylo v obou skupinách podobné (100 vs. 77%; n.s.). Skupiny se nelišily v %PRA, HLA neshodách, trvání dialýzy a v retransplantacích. Renální funkce v 6. měsíci (GFR 0.69±0.25 vs. 0.80±0.23 ml/s; n.s.) a ve 12. měsíci byly podobné (GFR 0.91±0.19 vs. 0.80±0.23 ml/s; n.s.). Výskyt infekčních komplikací byl v obou skupinách podobný (50% vs. 53.3%). V kontrolních rebiopsiích (prováděných pro zhoršení funkce štěpu nebo k ověření účinnosti léčby) ukázaly ve skupině PF vyšší výskyt akutních celulárních rejekcí (14.3% vs 46.2%;n.s.).

  Závěr:
  Akutní humorální rejekce transplantované ledviny je léčitelná kombinací plasmaferéz a intravenózních imunoglobulinů, samotné použití opakovaných plasmaferéz není účinné.

  Zpět