Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  INDUKCE POLYKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU ATG-FRESENIUS (ATG-F) U PŘÍJEMCŮ TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY VE VYSOKÉM IMUNOLOGICKÉM RIZIKU

  Viklický O., Lyerová L., Bartošová K., Slatinská J., Vavřinová H., Levora J., Teplan V., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Nemocní ve vysokém imunologickém riziku vyžadují po transplantaci ledviny profylaxi akutní rejekce indukcí antilymfocytárními preparáty. Cílem této retrospektivní studie bylo posoudit účinnost dvou režimů indukční imunosuprese založených na preparátu ATG-F a imunosupresi tacrolimus+mykofenolát mofetil+prednison.

  Metody:
  Od X/05 do VIII/06 podstoupilo v našem centru transplantaci ledviny 18 nemocných, kteří byli ve vysokém imunologickém riziku (PRA>50%, ztráta předchozího štěpu z imunitních příčin a nebo 3. transplantace). V období X/05-V/06 byli nemocní léčeni opakovaným podáním ATG-F v prvním týdnu s tím, že byly sledovány počty CD3+ lymfocytů (1. protokol, 3.0 mg/kg/d; n=10), v období V-VIII/06 byl ATG-F podán v jedné dávce před reperfusí (2. protokol, 9mg/kg, n=8). V prvních 3. měsících byly porovnány klinické a laboratorní parametry v obou skupinách.

  Výsledky:
  V obou skupinách bylo podáno podobné množství ATG-F (774±228 vs. 855±159mg; n.s.). Počet CD3+ lymfocytů byl druhý a pátý POD v obou skupinách podobný (2. den: 1. vs. 2. protokol: 111±80 vs. 76±90, n.s., 5. den: 210±130 vs.372±265 buněk, n.s.), 14. den byl signifikantně nižší počet leukocytů ve 2. protokolu (12.4±5.5 vs. 6.6±2.0; p<0.05). Renální funkce (sCr, GFR) byly v obou skupinách podobné. 3-měsíční přežití štěpů bylo v obou skupinách podobné (7/8 vs. 10/10), jeden nemocný zemřel ve druhé skupině. Akutní rejekce byly v prvních 3. měsících častější při použití 2. protokolu (6/7 vs. 2/10; p<0.05). Ve 3-měsíční protokolární biopsii byla zachycena subklinická rejekce u 2/7 nemocných léčených 2. protokolem ale u žádného léčených 1. protokolem. Obě skupiny se nelišily v době trvání dialyzační léčby, počtech retransplantací, PRA, HLA neshodách a v demografických ukazatelích.

  Závěr:
  Tato pilotní studie ukázala, že podání jedné indukční dávky ATG-F u imunologicky vysoce rizikových příjemců transplantací ledvin je bezpečné, ale může být spojeno s vyšším výskytem akutních rejekcí.

  Zpět