Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  DVĚ DÁVKY DACLIZUMABU ELIMINUJÍ VÝSKYT AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY OD ŽIJÍCÍHO DÁRCE

  Bartošová K., Brůžková I., Vítko Š., Viklický O.
  Klinika nefrologie, Transplantační centrum, IKEM, Praha

  Úvod:
  Akutní rejekce představují časnou komplikaci transplantací ledvin (TPL) od žijících dárců. Tato retrospektivní studie ověřila krátkodobou účinnost zkrácené indukce daclizumabem u nemocných po TPL od žijících dárců.

  Metody:
  Od I/04 do IV/06 bylo v našem centru provedeno 47 TPL od žijících dárců. Porovnali jsme účinnost imunosupresivních protokolů, kdy první z nich (I/04-IX/05) obsahoval trojkombinaci takrolimus, mykofenolát a kortikoidy (kontroly n=35) a druhý (IX/05-IV/06) obsahoval navíc podání daclizumabu 1mg/kg před reperfuzí a 14 POD (DAC, n=12). Byly analyzovány klinické a laboratorní údaje z prvních 3 měsíců po TPL.

  Výsledky:
  Biopticky ověřená akutní rejekce se vyskytla v kontrolní skupině u 10/35 nemocných (Banff 97´: 4x bordeline, 1xIb, 4xIIa a 1x IIb rejekce), kdežto ve skupině DAC se nevyskytla ani jednou (30 vs 0%, p<0.05). Ve 3. měsíci byla renální funkce v obou skupinách podobná (Cr: 125.9±28.3 vs. 139±28.3; n.s., GFR: 1.23±0.34 vs. 1.06±0.32; n.s.). Obě skupiny se nelišily ve věku, pohlaví, době dialyzační léčby, výskytu DM, opožděném rozvoji funkce štěpu, neshodách v HLA ani v %PRA ani ve výskytu infekčních komplikací. Ve skupině DAC byly prováděny protokolární biopsie ve 3. měsíci, 1x se vyskytla subklinická borderline rejekce.

  Závěr:
  Zkrácené indukční podání daclizumabu je spojeno s významným snížením výskytu rejekcí v prvních 3 měsících po transplantaci od žijícího dárce.

  Zpět