Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ ISCHEMICKOREPERFUZNÍHO SYNDROMU U TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN

  Třeška V.1, Moláček J.1, Kobr J.2, Reischig T.3, Racek J.4, Hes O.5
  1Transplantační centrum FN v Plzni, 2JIP Dětské kliniky FN v Plzni, 3I.Interní klinika FN v Plzni, 4Klinika biochemie FN v Plzni, 5Šiklův patologicko-anatomický ústav FN v Plzni

  Východisko:
  Ischemicko-reperfuzní syndrom (IRS) je jednou z příčin opožděné funkce transplantované ledviny a přímo koreluje se vznikem akutní rejekce. Cílem experimentální studie bylo ověřit, zda ischemický trenink potencovaný podáním imunosupresiv dárci může ovlivnit rozvoj IRS v transplantované ledvině.

  Metody:
  Experimentální studie na selatech (20kg) rozdělených do 2 skupin. Zvířata I. skupiny (N=6) dostala 30 min. před zahájením ischemického treninku (cévní svorka na hilus levé ledviny 2x5min s 10min reperfuzí) intravenózně Cellcept (Roche)- 20mg/kg společně s Prografem (Astellas)- 0,1mg/kg. U zvířat II.skupiny (N=6) byl prováděn pouze ischemický trenink. Poté u obou skupin byla simulována teplá ischemie uzavřením hilu levé ledviny po dobu 30min. Následoval odběr ledviny a její heterotopická transplantace stejnému zvířeti. Z levé renální žíly byla odebírána krev v intervalech 0,10,20,40 a 60 min po transplantaci pro stanovení malondialdehydu, TNFalfa, IL 6,8 a redukovaného glutathionu. Na konci 60. min. byla odebrána klínovitá biopsie z transplantované ledviny.

  Výsledky:
  Hladiny malondialdehydu (Obr.1), TNF alfa (Obr.2) a IL 6 byly signifikantně nižší u I.skupiny po reperfuzi transplantované ledviny. Rovněž zánětlivá reakce v intersticiu transplantované ledviny byla podstatně menší u této skupiny zvířat (p< 0,03).

  Závěr:
  Ischemický trenink společně s imunosupresivy před odběrem ledviny významně snižuje rozvoj IRS u transplantované ledviny.
  Práce vznikla s podporou VZ MSM 0021620819

  Obr.1 Obr.2

  Zpět