Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  HLAVNÍ PŘÍČINOU ODMÍTNUTÍ POTENCIÁLNÍCH DÁRCŮ JIŽ NENÍ PROBLÉM POTVRZENÍ DIAGNÓZY SMRTI MOZKU DLE ZÁKONA

  Pokorná E., Laudátová R., Vítko Š.
  Transplantcentrum IKEM, Praha

  Od září 2002 vstoupil v platnost „Transplantační zákon“ (Zákon č. 285/2002 Sb.), který kromě jiného definuje i diagnostiku smrti mozku, současně byla zrušena Směrnice 1/1984.
  V letech 1998-2004 bylo v ČR k odběru orgánů indikováno celkem 1832 potenciálních dárců orgánů a bylo realizováno celkem 1257 odběrů orgánů. U 575 (31%) z nich odběr z různých příčin proveden nebyl.
  Nejčastější příčinou odmítnutí bylo nepotvrzení smrti mozku angiografií dle platných právních norem celkem - ve 252 případech (44% všech odmítnutí), kdy klinická dg. byla splněna a u všech došlo následně k oběhovému selhání. Další velkou skupinu (28%) tvořily kontraindikace z medicínských důvodů. V letech 1998 -2002 tvořilo nepotvrzení smrti mozku téměř 60% všech kontraindikací, v letech 2003 a 2004 to bylo 8%. V posledních dvou letech významně převládly medicínské důvody (43% všech odmítnutí).
  Změna medicínsky zastaralých právních norem, které definovaly smrt mozku, vedla k významné změně příčin odmítnutí potenciálních dárců orgánů. Nepotvrzení smrti mozku angiografií kleslo z 60% na 8%. V současnosti jsou hlavní příčinou kontraindikace medicínské důvody.

  Zpět