Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  DÁRCE S NEBIJÍCÍM SRDCEM, MULTI-MONITORACE LEDVIN A PŘEŽITÍ ŠTĚPŮ

  Hasman D., Třeška V., Kuntscher V., Reischig T., Hes O., Trefil L., Bosman R.
  Transplantační centrum FN Plzeň

  Dárce s nebijícím srdcem (NHBD) je marginální dárce s vysokým rizikem opožděného nástupu funkce (DGF) a/nebo primární afunkce (PNF). Z tohoto důvodu používáme přísná indikační kriteria a doba teplé ischemie nesmí překročit 30 min. NHBD po ukončení KPCR a 10 min. non-touch intervalu kanylujeme via a. femoralis dvojbalonkovým perfuzním katetrem, k perfuzi užíváme 15 litrů HTK, po vynětí ledviny bioptujeme, vážíme a napojíme na pulsatilní perfuzi(PP).
  K vyloučení nejrizikovějších ledvin užíváme metodu Multi-monitorace během PP.

  Tato metoda sestává z následujících technik:
  1/Klinické zhodnocení stavu (edem,turgor,vzhled)
  2/Monitorace renální resistence ( RR) jako ukazatele míry cévního postižení (možnost ovlivnění - Verapamil)
  3/Stanovení celkové Glutathion S Transferazy (GST) jako ukazatele poškození proximálního tubulu
  4/Časná biopsie s výsledky do 6-8 hod
  5/pH, barva a Astrupp perfuzátu (možnost úpravy)
  6/Váha ledviny před a po perfuzi

  V letech 02-05 jsme odebrali 20 ledvin od 10 NHBD. Kontraindikováno bylo celkem 11 ledvin:
  (HbsAg+ 2x, HCV 2x, vysoká renální resistence 2x, non AB příjemce 1x, vysoké GST + biopt. nález 4x)
  Transplantováno bylo: 9 ledvin od 5 NHBD.
  Nástup fukce: okamžitý (IF) 6x, DGF 2x ,PNF 1x
  (pro těžké krvácení z anastomozy ihned po Tx)
  Přežití štěpů: 7 štěpů s vynikající funkcí a norm. sCr bez nutnosti HDL, 1x PNF (viz výše) a 1 štěp zanikl po 439 dnech dobré funkce pro chronickou rejekci.
  Imunosuprese: Rapamycin, Mycofenolát-Mofetil (od r. 03), Basiliximab a kortikoidy.

  Závěr:
  Užití metody Multi-monitorace ledvin spolu s přísnými indikačními kriterii umožnují snížit riziko IF nebo DGF a činí transplantace od NHBD bezpečnější.

  Zpět