Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  VÝSLEDKY TRANSPLANTACE JATER PRO HEPATITIDU B V IKEM

  Fraňková S., Trunečka P., Šperl J. , Adamec M., Špičák J. , Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Přežití pacientů po transplantaci jater (LTx) pro HBV infekci je podmíněno účinnou profylaxí rekurence hepatitidy B ve štěpu. Bez profylaxe bylo rekurencí více než 80 %, což vedlo k časté ztrátě štěpu.

  Cíl:
  Práce hodnotí výsledky LTx v IKEM pro HBV infekci v letech 1999-2006.
  Soubor a metodika: V letech 1999 až 2006 byla LTx pro následky HBV provedena u 17 pacientů (1 fulminantní selhání, 2 hepatocelulární karcinom, 14 selhání při cirhóze B) průměrného věku 50 +- 10 let. V souboru byli 1 příjemce po transplantaci ledviny a 1 pacientka po transplantaci plic. Před LTx bylo 8 pacientů léčeno lamivudinem, 3 pacienti adefovirem a 6 pacientů nebylo léčených virostatiky. Peri- a potransplantačně byl všem pacientům podáván hyperimunní gamaglobulin (HBIG) společně s lamivudinem (14) či adefovirem (3). Délka sledování po LTx činila 0-7 let (průměr 31 měsíců).

  Výsledky:
  V popsaném souboru jsme při kombinované profylaxi zaznamenali 3 případy (17,6%) rekurence HBV ve štěpu, ve 4., 7. a 9. měsíci po transplantaci. Všichni tito pacienti užívali lamivudin, po zjištění HBsAg pozitivity byla ukončena profylaxe HBIG. Všem pacientům byl k lamivudinu přidán adefovir. U žádného ze 3 pacientů nedošlo vlivem rekurence hepatitidy B ke ztrátě štěpu. Tři pacienti zemřeli, dva na infekční komplikaci, jeden na rekurenci hepatocelulárního karcinomu.

  Závěr:
  Účinnost kombinované profylaxe rekurence hepatitidy B ve štěpu je vysoká, k rekurenci však dochází i přes trvalé udržování dostatečné hladiny HBIG spolu s podáváním lamivudinu či adefoviru. Profylaxe rekurence základního onemocnění sice významně zvyšuje náklady na léčbu, ale pacienti po LTx pro HBV představují v současnosti skupinu s nejlepším přežitím.

  Zpět