Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  DÁRCE S NEBIJÍCÍM SRDCEM

  Třeška V.
  Chirurgická klinika FN Plzeň, Plzeň

  Celosvětově rostoucí nedostatek dárců v oblasti transplantací ledvin nutí hledat další cesty pro optimální využití dárcovských zdrojů. Jednou takovou možností jsou zdroje ledvin v oblasti tzv. dárců s nebijícím srdcem (NHBD). NHBD program je celosvětově dobře rozvinut a z velkých sestav transplantovaných ledvin z NHBD je zřejmé, že dlouhodobé výsledky jsou naprosto srovnatelné s výsledky transplantací ledvin z dárců s bijícím srdcem. NHBD můžeme obecně rozdělit na kontrolovanou skupinu (Maastrichtské kritérium III) a nekontrolovanou skupinu (Maastrichtská kritéria I,II a IV) z hlediska zástavy srdeční. Největší podíl NHBD tvoří nekontrolovaná skupina dárců a z té pak skupin a II,tj. dárci po neúspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Etická stránka NHBD programů prodělala dlouhodobý vývoj a v současnosti platí, že intenzivní kardiopulmonální resuscitace má trvat minimálně 30min u dospělého jedince a při jejím neúspěchu pak dodržet tzv. „non touch“ 10 minutový interval před zahájením vlastního procesu odběru ledvin. Technika odběru ledvin, která je dnes velmi dobře propracována, využívá speciálního katetru zaváděného do břišní aorty z třísla, kterým se perfunduje celkem 15 litrů konzervačního roztoku. Odebrané ledviny jsou pak připojeny na mechanický perfuzní systém, který zajišťuje jejich perfuzi speciálním konzervačním roztokem do doby jejich transplantace. Dnes je zcela nepochybné, že právě v programu NHBD má perfuze ledvin pomocí perfuzní pumpy zásadní význam z hlediska výsledků transplantací. Rozhodujícím kritériem pro použitelnost ledviny z NHBD jsou parametry získané během hypotermické perfuze na perfuzní pumpě. Jedná se především o hodnoty cévní rezistence, hladiny glutathion S transferázy (marker poškození proximálních tubulů) v čase a biopsii ledviny před transplantací. Jelikož se jedná o ledvinu významně poškozenou teplou ischemií s často opožděným nástupem funkce, je nutné modifikovat i imunosupresivní léčbu zejména v bezprostředním potransplantačním období. Plzeňské transplantační centrum, které poprvé zavedlo transplantace ledvin z NHBD v České republice, využívá kombinace Basiliximab, Tacrolimus v nízké dávce, mycofenolát mofetil a kortikoidy.
  Dlouhodobé výsledky transplantací ledvin z NHBD jsou dnes naprosto srovnatelné s výsledky transplantací ledvin z dárců s bijícím srdcem. Na základě skromných zkušeností vlastního pracoviště a především transplantačních center, která se touto problematikou zabývají, nelze jinak než tyto transplantace ledvin plně pro české podmínky doporučit.

  Zpět