Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  KVALITA ŽIVOTA RECIPIENTA KADAVERÓZNEJ OBLIČKY V ZÁVISLOSTI OD FAKTOROV DARCU

  Rosenberger J.1,2,3, Príhodová L.2,3
  1Transplantačné oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, 2Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius Košice, 3Košický inštitút pre výskum spoločenských aspektov zdravia, Univerzita P. J. Šafárika Košice

  Je známe, že obličky od darcov s rozšírenými kritériami, t. j. s nevýhodnými neimunologickými faktormi, prežívajú kratšie v porovnaní s obličkami od ideálnych darcov. Darcovia s rozšírenými kritériami však zvyšujú celkový počet darovaných orgánov a umožňujú skrátenie doby čakania na transplantáciu, ktorá je tiež dôležitým faktorom úspechu transplantácie.
  Je len málo prác, ktoré by sa zaoberali vplyvom darcovských faktorov na kvalitu života recipienta po transplantácii. Tento prehľad sumarizuje výsledky článkov, v ktorých autori analyzovali kvalitu života v súvislosti s darcami s rozšírenými kritériami.
  Kvalita života je najčastejšie vo veľkých štúdiách hodnotená súbežne s prežívaním pacientov, a to pomocou Markovovho modelu (cost-utility analysis) ako počet QALY (quality adjusted life years). Tento ukazovateľ hodnotí súčin relatívnej hodnoty seba posudzovanej kvality života a dĺžky prežívania. Kvalita života sa 6 mesiacov po transplantácii obličky zlepší v priemere o 23%. Transplantácia obličky od žijúceho darcu prináša 10,29 QALY, transplantácia od kadaverózneho darcu 6,53 QALY, kým dialýza 4,52 QALY. Väčšina štúdií popisuje zlepšenie kvality života po transplantácii kadaveróznej obličky od ideálneho darcu o 2,41-2,9 QALY, kým zlepšenie po transplantácii obličky od marginálneho darcu je o 1,46 QALY. Použitím počítačových modelov bolo vypočítané, že zaradenie kritérií rozšíreného darcovstva do algoritmov zvýši benefit transplantačného programu z 1.99±0.05 QALY na 2.05±0.06 QALY a čas čakania klesne z 4.82±0.11 rokov na 4.69±0.11 rokov.
  Inkorporácia kritérií rozšíreného darcovstva prináša pre recipientov nielen skrátenie času čakania na transplantáciu a predĺženie života, ale aj zvýšenie jeho kvality. Nezanedbateľné je aj zlepšenie efektivity celého transplantačného programu.

  Zpět