Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  DIABETES MELLITUS PO TRANSPLANTACI SRDCE

  Bedáňová H., Petrikovits E., Nečas J., Pavelčíková H.1, Studeník P., Kužmová I., Ondrášek J., Černý J.
  CKTCH, Brno, 1I. interní kardioangiologická klinika, FN U Sv. Anny, Brno

  Diabetes mellitus (DM) je jedním z nejčastějších chronických onemocnění. Trpí jím tudíž celá řada pacientů již před transplantací srdce(TS) a vyskytuje se až u 32% nemocných za 5 let od transplantace. Podle některých autorů DM po transplantaci srdce zvyšuje riziko akutních rejekcí, zvyšuje výskyt koronární nemoci štěpu a zhoršuje dlouhodobé přežívání pacientů.
  Cílem naší práce bylo zjistit, zda se v našem souboru pacientů liší přežívání a výskyt rejekcí u nemocných s DM přítomným již před transplantací ve srovnání s nemocnými, u kterých se diabetes vyvinul až po transplantaci a pacientů bez DM.

  Materiál a metodika:
  retrospektivně jsme anylyzovali údaje od dospělých pacientů, kteří podstoupili TS na našem pracovišti v posledních 10 letech (4/1996 -9/2006). Nemocné jsme rozdělili do 3 skupin. Skupinu A bez výskytu DM před či po TS, skupinu B, kde se DM objevil až po transplantaci a skupinu C s cukrovkou diagnostikovanou již před TS. Sledovali jsme zejména dlouhodobé přežívání, výskyt rejekcí v časném období po TS, BMI, druh imunosuprese.

  Výsledky:
  viz. tabulka

  skupina 5leté přežívání 10 leté přežívání významnost
  A (n=85) 82% 73% ns
  B (n=27) 86% 78% ns
  C (n=38) 86% 83% ns

  Rejekcí vyššího stupně než 1B ISHLT klasifikace měli nemocní ve skupině C o 50% více než ve skupině A, BMI byl významně vyšší ve skupině C.

  Závěr:
  Pacienti s diabetem již před transplantací měli vyšší BMI a větší tendenci k akutním rejekcím v časném potransplantačním období. Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl v přežívání pacientů mezi jednotlivými skupinami.

  Zpět