Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  BEZPEČNOST A ÚČINNOST KOMBINOVANÉ LÉČBY ATORVASTATINEM A TACROLIMEM U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

  Dufková B., Málek I.
  Klinika kardiologie IKEM, Praha

  Úvod:
  Statiny jsou součástí standardní medikace po transplantaci srdce (TxS), při výběru preparátu jsme však omezeni interakcí s cyklosporinem A (CyA).

  Cíl:
  Zhodnotit bezpečnost a účinnost kombinace tacrolimu (TAC) a atorvastatinu u pacientů po Tx s dyslipidemií i při léčbě fluvastatinem.

  Metodika:
  Soubor: 23 pacientů (15 mužů) s opakovaně zjištěnou hodnotou celkového cholesterolu nad 5.5 mmol/l i při léčbě fluvastatinem. Základním imunosupresivem byl CyA. Provedli jsme konverzi s CyA na TAC a z fluvastatinu na atorvastatin v počáteční dávce 20 mg/d. Kontroly spojené s odběrem krve jsou prováděny ve 3 měs. intervalech do 1 roku. V této práci jsou zhodnoceny nálezy z prvých 3 měsíců. Statistika: párový t-test, ANOVA test.

  Výsledky:
  TAC byl dobře tolerován, u žádného pacienta se neobjevily bolesti svalů či zvýšení CK. Po měsíci došlo ke statisticky významnému poklesu hladiny celkového cholesterolu (před 6.21 ± 0.89; po 4.86 ± 0.70 mmol/l;p<0,0001), poklesu LDL cholesterolu (před 3.66 ± 0.94; po 2.48 ± 0.78 mmol/l;p<0,0001), poklesu ApoB (před 1.11 ± 0.2; po 0.78 ± 0.19 g/l;p<0,0001) a poklesu triacylglycerolu (před 2.56 ± 1.03; po 1.97 ± 0.71 mmol/l;p<0,0026). Hladina HDL cholesterolu a ApoA se nezměnila. Nedošlo rovněž ke změnám kreatininu, urey a jaterních testů. 16 pacientů absolvovalo i kontrolu za 3 měsíce. Hladiny cholesterolu, LDL cholesterolu a ApoB zůstaly snížené proti počátečním hodnotám, avšak oproti první kontrole po měsíci se již významně nezměnily.

  Závěr:
  Konverze na TAC s následným zahájením terapie atorvastatinem je pacienty dobře tolerována a dochází k významnému snížení celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a apolipoproteinu ApoB.

  Zpět