Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  JE HEPATITIDA C ČASTOU PŘÍČINOU ALLOGRAFT STEATÓZY PO TRANSPLANTACI JATER?

  Plucnarová J., Trunečka P., Honsová E., Skibová J., Adamec M., Špičák J.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Jaterní steatóza je častým nálezem u pacientů po transplantaci jater (LTx), zvýšený výskyt bývá popisován u pacientů po LTx pro hepatitidu C, alkoholickou jaterní nemoc a pacientů s metabolickým syndromem. Incidence, příčiny, resp. vztah allograft steatózy k primárnímu jaternímu onemocnění však dosud nebyly jednoznačně definovány.

  Cíl studie:
  Cílem této studie bylo určení vztahu allograft steatózy k primárnímu jaternímu onemocnění a analyzovat možné rizikové faktory jejího vzniku.

  Metody:
  Retrospektivní „case-control“ analýza protokolárních jaterních biopsií u pacientů ortotopické transplantaci jater provedených v IKEM v letech 1995-2004, sledovaných déle než 12 měsíců po LTx. U pacientů se steatózou štěpu větší než 30% byly srovnávány klinické a biochemické parametry s kontrolami definovanými stejným věkem, pohlavím a dobou od transplantace.
  Statistická analýza byla provedena užitím chi-kvadratického testu, t-testem a Mann-Whitney testu.

  Výsledky:
  Allograft steatóza byla nalezena u 57 pacientů (19%) v průměru 37 měsíců po LTx. Příjemci se steatózou štěpu byli častěji transplantováni pro ethylickou cirhózu (49% vs. 24%, p<0,002) a méně často pro cholestatickou jaterní cirhózu (10% vs. 26%, p<0,05). 10 z 28 příjemců transplantovaných pro alkoholickou cirhózu mělo rekurenci abúzu alkoholu. Ve skupině steatóz byly zachyceny signifikantně vyšší hladiny plazmatických triglyceridů (p<0,002) a jaterních testů (p<0,01). Hyperglykémie byla signifikantně častější u příjemců se steatózou štěpu (p<0,002). Tělesná hmotnost, krevní tlak a typ imunosuprese po LTx nebyly asociovány s incidencí allograft steatózy.

  Závěr:
  Asociace hepatitidy C a allograft steatózy v našem souboru nebyla prokázána. Většinu případů steatózy štěpu je možné přisoudit rekurenci alkoholické nemoci jater, pouze malá část se váže k metabolickému syndromu.

  Zpět