Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  300 TRANSPLANTACÍ PANKREATU V IKEM

  Saudek F., Adamec M., Bouček P., Kožnarová R., Havrdová T., Lipár K., Janoušek L., Vlasáková Z., Bartoš V.
  IKEM, Praha

  Východisko: Transplantace pankreatu (TxP) představuje v současné době jedinou standardní metodu, jak u pacientů s diabetem 1. typu navodit dlouhodobou normoglykémii. Provádí se nejčastěji v kombinaci s Tx ledviny a jen výjimečně jako samostatný výkon. Od první TxP v IKEM v roce 1983 zde bylo provedeno celkem 300 těchto výkonů. Cílem sdělení je zhodnotit výsledky v jednotlivých etapách.

  Metodika a výsledky:
  V 38 případech (1983 – 1990) se jednalo o Tx segmentu pankreatu s obliterací vývodu. Od roku 1994 byla používána technika Tx celého pankreatu s drenáží vývodu do močového měchýře (264 případů) a od roku 2000 s drenáží do střeva. Celkem 23x byla provedena izolovaná TxP u neuremického příjemce a 13x se jednalo o TxP u příjemce s funkčním štěpem ledviny.
  1- roční a 3-leté necensorované kumulativní přežívání pacientů, štěpů pankreatu a štěpů ledviny u kombinovaných Tx provedených v různých obdobích je uvedeno v tabulce (%).
  Nejčastější příčinou ztráty funkce štěpu pankreatu v prvním roce zůstávají zatím chirurgické komplikace, i když počet urologických komplikací výrazně klesl po zavedení střevní drenáže pankreatuckého vývodu. Ve srovnání se skupinou léčenou jen Tx ledviny se podařilo při dlouhodobém sledování prokázat lepší kvalitu života a příznivější průběh diabetické retinopatie a polyneuropatie. I když úspěšná izolovaná TxP kompletně odstranila život ohrožující hypoglykemické stavy, přežívání štěpů pankreatu je v této skupině zatím horší, než při Tx kombinované.

  Závěr:
  Kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu představuje stále optimální možnost léčby uremických diabetiků 1. typu a její dlouhodobé výsledky jsou nyní velmi dobré, i když se dále zlepšují jen málo. Izolovaná TxP zůstává vyhrazena pro úzkou skupinu pacientů s velmi labilním diabetem. Alternativu nyní představuje transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků, jež je pro pacienta podstatně bezpečnější, ale dlouhodobé výsledky jsou zatím horší.
  Podporováno VZ IKEM (MZO 00023001)

    1983-1990 1991-1999 2000-2006
     1 rok   3 roky   1 rok   3 roky   1 rok   3 roky 
  Pacienti   77 66 94 90 96 96
  Štěp pankreatu   38 30 78 65 84 76
  Štěp ledviny   74 62 87 77 90 82

  Zpět