Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  DOMINO TRANSPLANTACE JATER

  Hnízdilová J., Přichystal J., Pokorná E.
  IKEM, Praha

  Východisko:
  Hlavním problémem transplantační medicíny je nedostatek orgánů vhodných k transplantacím. Jednou ze vzácných možností rozšíření poolu orgánů je i „využití“ jater dárce k provedení tzv. domino transplantace. V ČR byla tato operace provedena poprvé v IKEM v červnu 2006.

  Metody:
  Játra od zemřelé šestadvacetileté dárkyně s diagnózou smrti mozku pro kraniotrauma byla transplantována devětatřicetileté ženě s dg. familiární amyloidové polyneuropatie s mutací genu pro transthyretin. Příjemkyně jater byla též indikována jako dárkyně jater pro další transplantaci (domino). Příjemcem jejích jater se stal devětapadesátiletý muž s dg. hepatocelulárního karcinomu.

  Výsledky:
  U příjemkyně jater proběhl výkon bez komplikací, došlo k okamžitému nástup funkce štěpu. U příjemce domino transplantace jater došlo rovněž k okamžitému nástupu funkce štěpu s nekomplikovaným pooperačním průběhem.

  Závěry:
  U dárkyně jater k domino transplantaci se jednalo o velmi vzácnou diagnózu, i přesto se využila možnost indikace orgánu k transplantaci dalšímu příjemci čekajícímu na transplantaci jater.

  Zpět