Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  PRVNÍ KOMBINOVANÁ TRANSPLANTACE SRDCE, JATER A LEDVINY

  Kužmová I., Telecká L.
  CKTCH, Brno

  Předkládám kazuistiku první kombinované transplantace srdce, jater a ledviny u jednoho pacienta v České republice (podle dostupných informací i v Evropě).
  Jedná se o muže ve věku 52 let s dilatační kardiomyopatií, s dekompenzovanou cirhózou jater pravděpodobně kardiální a toxonutritivní etiologie a s chronickým renálním selháním se střední retencí dusíkatých látek. Na základě provedených vyšetření a zhodnocení jeho celkového stavu byl indikační komisí schválen a v listopadu 2004 zařazen na listinu čekatelů pro kombinovanou transplantaci. V dubnu 2005 byl úspěšně transplantován. Dárkyní byla 52-letá žena s anamnézou hypertenze. Operace trvala 9 hodin a účastnil se jí jedenáctičlenný operační tým.
  Pooperační průběh byl velmi příznivý. Délka umělé plicní ventilace byla 18 hodin, délka pobytu na pooperačním oddělení byla 8 dní a celková doba primohospitalizace 30 dní.
  Již 10. pooperační den měl pacient prakticky normální hodnoty jaterních a ledvinných funkcí a normální nález na ECHO srdce.
  Nyní má pacient již rok a půl po transplantaci a výsledky jaterních funkcí jsou stále příznivé, stejně jako ECHO a koronarografický nález na srdci. Pouze funkce ledvinného graftu je mírně snížena (dle biopsie zřejmě v důsledku toxicity imunosupresiv). Subjektivně se pacient cítí velmi dobře.

  Zpět