Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  CO VÍ PACIENT ZAŘAZENÝ DO ČEKACÍ LISTINY O TRANSPLANTACI LEDVINY?

  Homolková V., Kolářová M.1
  Klinika nefrologie, IKEM, Praha, 1Transplantcentrum, IKEM, Praha

  Úspěch transplantace do jisté míry závisí na dobré spolupráci a vzájemné důvěře pacienta a zdravotnického týmu. Jsme si vědomy, že tato spolupráce a důvěra se odvíjí od dostatečné informovanosti pacientů.
  Naše dosavadní zkušenosti ukazují na nepřesné a nedostatečné informace, kterými pacienti disponují. Náš subjektivní pocit nebyl nikdy podložen objektivními údaji. Proto jsme v listopadu 2005 zahájily na klinice nefrologie transplantačního centra IKEM průzkum, jehož cílem je zjistit míru edukace pacientů přicházejících na transplantaci do našeho centra. Průzkum probíhá formou anonymního dotazníku. Respondenty jsou všichni pacienti přicházející na transplantaci ledviny.
  Ve své přednášce zveřejníme získaná data z tohoto průzkumu.
  Po předběžném vyhodnocení prvních šesti měsíců vyplývá, že pacienti získávají informace o Transplantaci ledvin především od lékařů. Pouze 14% uvedlo, že informace má i od sestry.
  Mladší a vzdělanější pacienti mají zájem aktivně informace vyhledávat a více jak 50% pacientů má nedostatečné a nepřesné informace o transplantaci ledvin.
  Na základě vyhodnocení získaných údajů se ve své přednášce budeme věnovat možnostem jak zlepšit vzájemnou spolupráci HD center a transplantačního centra a dosáhnout tak lepší informovanosti všech pacientů zařazených do čekací listiny na transplantaci ledvin.

  Zpět