Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  ZKŘÍŽENÁ TRANSPLANTACE LEDVIN

  Brůžková I., Pokorná E., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Východisko:
  Transplantace ledvin od žijících dárců je jednou z možných metod léčby pacientů s renálním selháním.Transplantaci je s výhodou provédt ještě před zahájením dialyzační léčby. Transplantace od žijících dárců mají lepší výsledky ve srovnání s přežíváním pacientů i štěpů od kadaverozních dárců. Ne každý z pacientů má možnost živého dárcovství, jednou z nejčastějších příčin je inkompatibilita dárce v krevní skupině.

  Metody:
  V případě inkompatibility krevní skupiny lze provést zkříženou transplantaci mezi dvěma dvojicemi. V IKEM byla tato transplantace poprvé provedena v říjnu 2003, u dvou manželských párů, kde dárkyněmi byly v obou případech manželky. U prvního páru byl dárce krevní skupiny A a příjemce krevní skupiny B, u druhého páru tomu bylo naopak. Odběr ledvin a následné transplantace proběhly v jeden den ve stejném čase.

  Výsledky:
  U obou dárkyň byl odběr ledviny proveden laparoskopicky, následné transplantace příjemcům proběhly bez komplikací. Dárkyně byly propuštěny do domácího ošetřování 4 dny po provedení nefrektomie. u obou příjemců došlo k okamžitému rozvoji funkce ledviny. Pátý den u obou byla provedena biopsie štěpu pro stagnaci funkce. V obou případech byl nález rejekce II A, po léčbě oba příjemci odcházeli 15. den po transplantaci s hodnotami sérového kreatininu okolo 98, respektive 130 umol/l.

  Závěry:
  Jednalo se o historicky první zkříženou transplantaci ledviny v ČR. Tato metoda je možností řešení pro dvojice, u kterých se v minulosti upouštělo od provedení transplantace ledviny od žijího dárce.

  Zpět