Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  JAK VNÍMAJÍ TRANSPLANTOVANÍ PACIENTI SVŮJ NOVÝ ORGÁN

  Wagnerová E., Smutná S., Kužmová I.
  CKTCH, Brno

  Východisko:
  Cílem bylo zjistit, jaký pocit mají pacienti při zařazení do čekací listiny a do jaké míry vnímají graft jako cizí orgán. V případě, že ho vnímají jako cizí, jak moc jim to vadí.

  Metody:
  Anonymní dotazník, nabízený pacientům nejméně 6 měsíců po transplantaci srdce (TS), jater (TJ) nebo ledviny (TL). Dotazník obsahuje 12 otázek, z toho 2 byly podmíněny předchozí otázkou.

  Výsledky:
  Většina dotazovaných graft jako cizí orgán nepociťuje. Jen 10% pacientů po transplantaci ledviny, 20% pacientů po transplantaci jater by uvítalo psychologa. Žádný dotazovaný po transplantaci srdce psychologa nepotřebuje.

  Závěr:
  Většina pacientů nový orgán jako cizí nepociťuje (TS 73%), TJ (92%) a TL (92,5%).
  90% všech respondentů se po transplantaci cítí lépe. Více než 50% pacientů má po transplantaci lepší společenské uplatnění.

  Zpět