Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ V IKEM

  Číhalová E.
  IKEM, Praha

  V poslední době se stále častěji objevuje zmínka o transplantaci Langehansových ostrůvků v souvislosti s léčbou diabetu 1.typu. Koncem 20.století se objevila ve světě metoda, která umožnila transplantovat ne celou slinivku, ale pouze její část, Langerhansovy ostrůvky(dále jen LO).Hlavní riziko představuje imunosupresivní léčba,která je nedílnou součástí potransplatační léčby.Tento výkon, jakkoliv se zdá jednoduchý, je velice složitý ve své přípravě. Příprava LO k transplantaci je velice náročná a každý krok musí být proveden s velikou péčí, protože na nich je závislá životaschopnost LO.

  K přípravě čistých a životaschopných LO je třeba
  1.dokonale zvládnutá technika izolace
  2.dokonale zvádnutá technika separace
  3.přístrojově a materiálově vybavené pracoviště s parametry operačního sálu
  4.vyškolený personál s dostatečným počtem tréninkových izolací
  5.dostatek dárcovských pankreatů

  Samotná příprava trvá 8–10 hodin a podílí se na ní tým nejméně 5 pracovníků. LO musí být nejméně 300 000, aplikují se dva až třikrát po sobě, v odstupu dvou až tří měsíců.Transplantace LO je v současné době typ léčby diabetu 1.typu, vhodná pouze pro úzký okruh nemocných. Indikace k transplantaci LO je podobná, jako k transplantaci pankreatu, ale je třeba vzít v úvahu,že se jedná o nový typ léčby, a pravděpodobst nezávislosti na inzulínu po této transplantaci může být nižší. Proto jsou u nás k této transplantaci zařazováni nemocní s diabetem 1.typu, kteří již podstoupili kombinovanou transplantační léčbu se selháním pankreatu a mají funkční ledvinu. K transplantaci jsou zařazováni dále nemocní, u nichž je léčba inzulínem nedostačující. Jedná se zejména o nemocné s poruchou vnímání hypoglykémie.
  8.2.2005 byla v IKEM po několikaleté experimentální přípravě provedena první transplantace LO u nás.Tato léčba je omezena počtem dárců. Naděje je v nových metodách, založených na použití kmenových buněk.

  Zpět