Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  KOORDINACE ODBĚRŮ ORGÁNŮ PO LEGISLATIVNÍ STRÁNCE

  Grofová M.
  Transplantační centrum při Urologické klinice, FN a LF UK v Hradci Králové

  Přednáška je zaměřena zejména na legislativu dárcovského programu při práci transplantačního koordinátora, od první informace o potencionálním dárci orgánů, až po uskutečněný odběr orgánů.
  Transplantační program v České republice je od roku 2002 právně vymezen a to zejména zákonem č. 285/2002 Sb., tzv. Transplantačním zákonem a s ním souvisejícími prováděcími vyhláškami. Transplantační zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského původu, prováděných za účelem poskytování léčebné péče.
  Zákonná je povinnost spolupráce tranplantačních center s Koordinačním střediskem transplantací. Vznikly nové Národní zdravotní registry související s transplantacemi, zejména Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů. Transplantační zákon ukládá povinnost všem zdravotnickým zařízením, informovat o potencionálním dárci orgánů příslušné transplantační centrum. Pro medicínskou praxi mají mimořádný význam právní normy, které upravují diagnostiku smrti mozku a vymezují podmínky, za kterých nelze odběr orgánů provést. Přílohou transplantačního zákona je Protokol o zjištění smrti, kam musí být učiněn záznam o provedených vyšetřeních diagnostiky smrti mozku.
  Transplantační zákon vnesl do transplantační medicíny průhlednost a legalizaci. Umožnil občanům aktivně vyjádřit svůj individuální postoj k posmrtnému dárcovství orgánů. I přes nárůst administrativy a některé jeho další nedostatky, má jistě pro transplantologii pozitivní přínos.

  Zpět