Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  SCINTIGRAFIE JAKO METODA PRVNÍ VOLBY V DIAGNOSTICE SMRTI MOZKU, PÉČE O DÁRCE ORGÁNŮ NA ARO

  Palánová V., Lesáková M., Dostálová L.
  KARIM, FN Hradec Králové

  Smrt mozku
  Patofyzilogie smrti mozku
  Areflexie nad C1
  Podmínky, které je třeba dodržet před diagnostikou smrti mozku
  Diagnostika smrti mozku
  Relativní kontraindikace
  Absolutní kontraindikace
  Legislativa
  Péče o dárce orgánů

  Zpět