Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  ÚSPĚŠNÁ TRANSPLANTACE LEDVIN OD DÁRKYNĚ NA MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPOŘE

  Fidrmucová M., Pokorná E., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Východisko:
  Limitem současné transplantační medicíny je nedostatek zemřelých dárců orgánů a tudíž nedostatek orgánů vhodných k odběru a následné transplantaci. Tato skutečnost je důvodem významného rozšíření indikačních kritérií zemřelých dárců orgánů.

  Metody:
  V květnu 2006 byla z odd. kardiochirurgie indikována jako potenc. dárkyně orgánů 63-letá pacientka s klinickými známkami smrti mozku v důsledku spont. krvácení do mozku při warfarinizaci. Jednalo se o pacientku s primární diagnózou terminálního srdečního selhání na podkladě ICHS s přechodným zhoršením funkce ledvin. V důsledku pokročilosti kardiální insuficience byla pacientce implantována mechanická srdeční podpora Thoratec BiVAD a bylo plánováno její zařazení do čekací listiny na transplantaci srdce. Po zvážení všech rizikových faktorů a posouzení renální funkce byla pacientka indikována k odběru ledvin.

  Výsledky:
  Obě ledviny byly úspěšně transplantovány v TC IKEM. U obou příjemců došlo k opožděnému nástupu funkce štěpu pro akutní tubulární nekrózu dárkyně. Postupně se funkce rozvinula na hodnotu sérového kreatininu 160umol/l.

  Závěry:
  Jednalo se o zcela ojedinělou indikaci odběru orgánů jak v ČR tak ve světe, která dokazuje, že lze, po zvážení všech rizik a zhodnocení výsledků doplňujících vyšetření, akceptovat i dárce velmi marginální.

  Zpět