Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  VZDÁLENÉ ODBĚRY PLIC Z POHLEDU SÁLOVÉ SESTRY

  Krejčová Z., Lukášová J., Špatenková E., Volánková M., Habrmanová A., Krejčová J., Lischke R., Šimonek J., Pafko P., Špatenka J.
  FN Motol, Praha

  Východisko: V ČR byl program transplantace plic (TxP) zahájen 1997, zajišťuje jej FN Motol. Předpokladem úspěšných TxP jsou vhodní dárci. Pouze u 15 – 20 % kadaverózních dárců je z medicínských důvodů možné odebrat i plíce. Tolerovaný limit studené ischémie u plic je 5–6 hodin, což může být problémem zejména u vzdálených odběrů, kdy odběrový tým vyjíždí do nemocnice dárce.

  Metody: Rozhodli jsme se retrospektivně vyhodnotit statistiku vzdálených odběrů plic z pohledu sálové sestry, která spolu s koordinátorkou a se dvěma chirurgy vyjíždí do nemocnice dárce. Vždy jsou odebrány obě plíce, největší orgány, které se transplantují. Této skutečnosti odpovídá také množství materiálu a počet i velikost chladících boxů, které odběrový tým převáží.
  Sálová sestra trvale zajišťuje operatívu chirurgického pracoviště, pohotovost k multiorgánovým odběrům na vlastním pracovišti a ke vzdáleným odběrům plic, včetně přípravy a kontroly materiálu i léčiv. V nemocnici dárce asistuje při bronchoskopii, pomáhá při vlastním odběru a balení plic. Musí mít připraveno vše tak, aby byl odběrový tým soběstačný a nezatěžoval personál operačního sálu v nemocnici dárce.

  Výsledky: Od r. 1997 do 9. 2006 bylo transplantováno 89 plic. TC dostává ročně průměrně 84 nabídek na odběr plic. Z toho je průměrně pouze 11,7 vhodných dárců pro příjemce na čekací listině. Bohužel, 27 % výjezdů selhává. Nejčastěji pro bronchoskopický nález, oběhové selhání dárce, patologický nález na plíci, ale také pro nepřesné údaje o dárci.

  Závěry: Pro sálové sestry jsou vzdálené odběry plic cennou zkušeností, kterou přenáší do organizace a stylu práce vlastního pracoviště. Multiorgánové odběry od dospělých zemřelých ve FN Motol zajišťuje stejný kolektiv sester, jako vzdálené odběry plic. Věříme, že odběrové týmy, které do FN Motol přijíždějí z ostatních transplantačních center cítí naši vstřícnost a pochopení pro možné komplikace, které při tak organizačně, technicky a medicínsky náročných operacích zákonitě přicházejí.

  Zpět