Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce sester

  VLIV VELIKOSTI ČEKACÍ LISTINY NA TRANSPLANTACI PLIC NA MOŽNOSTI VYUŽITÍ POTENCIÁLNÍCH DÁRCŮ PLIC

  Krejčová J., Habrmanová A., Pokladníková I., Lischke R., Šimonek J., Davidová R., Pafko P., Špatenka J.
  FN Motol, Praha

  Východisko:
  Metoda transplantace plic (TxP) byla v ČR zavedena v r. 1997 a stala se ve FN Motol rutinním výkonem. Snaha je nabídnout tuto moderní léčbu co nejvíce příjemcům. Hlavními limitujícími faktory počtu transplantací orgánů obecně je dostupnost vhodných kadaverózních dárců a dostatečně velká čekací listina. Předpokládá se, že velká čekací listina umožní dát šanci na transplantaci většímu počtu čekatelů – usnadňuje to nalezení vhodné dvojice dárce – příjemce. Cílem práce bylo ověřit, zda se tento předpoklad platí i v našich podmínkách.

  Metody:
  Retrospektivní studií porovnat počty kadaverózních dárců, počet nabídek plic, frekvenci odmítnutí nabídky pro velikostní nepoměr s počtem provedených transplantací.

  Výsledky:
  Byla zpracována statistická a klinická data za období 1. 5. 1997 až 31. 8. 2006. Od 1704 dárců bylo nabídnuto k odběru plic 752 dárců a pouze 88 z nich (11.7%) mohlo být využito k TxP – viz tabulka.

  Závěry:
  Přísná kritéria pro výběr dárců plic (včetně nutnosti respektovat velikost dárce a příjemce) znamenají, že pouze 88 (11,7 %) nabídek bylo realizováno. Číslo dokresluje organizační náročnost programu.
  Porovnání četnosti nabídek s počtem nemocných na čekací listině překvapivě nepodporuje původní předpoklad, že větší čekací listina má zásadní vliv na počet realizovaných transplantací. Vysvětlujeme si to chybou „malých čísel“ a dále rozdílnou strukturou a indikačními kritérii dárců i příjemců.

    V. - XII. 97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I. - VIII.06 CELKEM
  Počet kadaverózních dárců v ČR 112 198 164 175 172 146 191 211 207 128 1704
  Počet nabídek 19 71 68 75 67 79 84 100 117 72 752
  Odmítnutí pro velikostní nepoměr 8 19 21 22 12 28 23 25 23 29 210
  Procento TxP z počtu nabídek 5,2 11,3 20,5 9,3 14,9 1,4 13 7 9,4 13,8 11,7%
  Realizované TxP 1 8 4 7 10 9 11 7 11 10 88
  Počet pacientů na WL k 31. 12. 7 8 6 6 11 12 16 23 27 36

  Zpět